THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

(Mt 5, 17- 19)

“Thầy đến không phải để bãi bỏ
nhưng kiện toàn Luật Môsê”

   1/ Đường lối giáo dục Israel của Chúa là đường tiệm tiến (từ dễ dến khó, từ lỏng lẻo tới chặt chẽ)

   Thí dụ trẻ thơ đói là được bú bất kể ngày đêm (Đức Giáo Hoàng còn yêu cầu các bà mẹ bế con thơ đi lễ, cứ cho con bú tự nhiên trong thánh lễ khi chúng đói, chúng khóc). Chúng có “quyền” ngủ bất kể giờ giấc, có “quyền tè…” bất cứ lúc nào và ở đâu… chẳng ai phiền trách chúng… nhưng lớn lên thì ăn ngủ có giờ, vệ sinh có nơi có chốn…

   2/ Thời Cựu Ước là thời Israel còn là trẻ thơ, sống giữa các dân ngoại với bao thói quen, tục lệ chưa đúng đắn… Chúa còn chưa bắt vào khuôn phép ngay… thí dụ còn cho theo tục đa thê, ly dị, trả thù

   3/ Thời Tân Ước, Chúa Giêsu chính là Lề luật hoàn hảo, mọi luật phải quy chiếu, hướng về… luật nào còn phù hợp thì duy trì, luật nào không phù hợp thì bãi bỏ… Xưa nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa dậy cha ông chúng ta qua các tiên tri nhưng vào thời sau hết này Chúa phán dậy ta qua Chúa Con (Dt 1, 1- 2).

   Thế nên: “Xưa Luật dậy được trả thù… nay ta dậy yêu kẻ thù; Xưa luật cho ly dị… nay ta cấm ly dị. Ai chủ động ly dị là làm cớ cho việc ngoại tình và ai lấy người đã ly dị là phạm tội ngoại tình; Xưa cấm ngoại tình, nay ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn là đã phạm tội ngoại tình rồi…”

            Chúa Con là Luật Hoàn Hảo không thể thêm bớt được gì nên từ nay đến tận thế không thể thay đổi “dù một chấm, một phẩy” và Ai giữ dù điều nhỏ nhất mà dậy người ta giữ thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”    (c 19)    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo