THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

(Ga 8, 31- 42)

“Chúng tôi là con cháu Abraham,
chúng tôi không làm nô lệ ai…
Chúa đáp: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội…”

   1/ Nô lệ người phàm, dù cay nghiệt vẫn còn hy vọng được giải thoát, kể cả tù chung thân trong ngục… cách mạng Pháp, cách mạng Nga, cách mạng VN… đã giải phóng biết bao tù nhân… là tội phạm của chế độ cũ lại trở thành anh hùng của chế độ mới… chế độ nô lệ ở Mỹ đã chấm dứt sau nội chiến Bắc Nam.

   2/ Có một chế độ nô lệ khắc nghiệt hơn mọi chế độ nô lệ vì nó làm hại người ta hơn hết và không ai ở trần gian có thể giải phóng ta được, đó là nô lệ tội lỗi, cũng là làm tôi ma quỷ, vì ma quỷ cầm đầu tội lỗi.

   3/ Nô lệ trần gian còn được thấy ánh sáng, nô lệ tội lỗi bị tước đoạt hết Ánh sáng của Chúa tức là Thánh sủng, sự sống của Chúa. Họ lầm lũi trong bóng tối tử thần. (hãy xem những người nghiện rượu, nghiện xìke, những bệnh nhân sida do chơi bời, chích hút… )

   Nô lệ trần gian vẫn còn chút it tài sản riêng, nô lệ tội lỗi mất hết mọi sự, cả cơ nghiệp Chúa dành cho trên thiên đàng, quỷ cũng tước đoạt mất…

   4/ Không ai có thể giải phóng nô lệ tội lỗi trừ mình Chúa Giêsu. Cả Đức Mẹ cũng không tha được tội… Đức Mẹ và các thánh chỉ cầu bầu cho kẻ có tội mà thôi: “Nếu Người Con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự được tự do” (c 36).

***********

Lạy Chúa Giêsu chúng con tin nhận Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, là xích xiềng ma qủy, là âm phủ tối đen, Amen.

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo