THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 12-15)

Chúa Giêsu dậy cho chúng ta biết về
Chúa Thánh Thần. Người là Thần chân lý,
là Ngôi Ba, Đồng Bản Thể với Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi bằng nhau không hơn, kém.

   1/ Thần khí sự thậtdẫn anh chị em vào sự thật vẹn toàn.

   Không có Thánh Thần hướng dẫn, chẳng ai hiểu đúng Thánh Kinh (sự thật vẹn toàn).

   Hướng đi của Thần khí là Sự sống và bình an (Rm 8, 6).

   Ai không có Thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô (Rm 8, 9).

   “Thần khí làm cho anh chị em nên nghĩa tử khiến anh chị em kêu lên: “Ap-ba” cha ơi” (Rm 8, 15).

   Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải đạo” (Rm 8, 26).

   2/ Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban Sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra (đồng bản thể và cùng một quyền năng như Chúa Cha và Chúa Con).

   “Mọi sự của Cha là của Thầy, Thánh Thần lấy những gì của Thầy (cũng là của Cha) mà dậy bảo anh chị em” (Rm 16, 15).

   3/ Hoạt động cụ thể của Thần khí:

- (Sau cơn gió mạnh) “Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tản ra, đậu trên từng người một, ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các tiếng lạ…” (Cv 2, 3-4).

- “Thần khí nói với Ông Philipphê: Tiến lên, đuổi kịp xe đó…” (Philipphê đã đuổi kịp xe ngựa… và đã rửa tội cho ông quan xứ Êtiôpia...). Sau đó Thần khí đem ông đi mất… và người ta thấy ông ở thành Át-đốt” (Cv 8, 26-40).

***********

Thói quen trong Giáo Hội, mỗi khi hội họp đều cầu xin Chúa Thánh Thần“Thánh Thần! Khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài… mở lòng, sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái…” (Lm. Thành Tâm).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo