THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

(Mc 8, 22-26)

 Bài suy niệm 1:

“Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là ánh sáng thế gian,
ai tin Tôi sẽ không bước đi trong tăm tối”.
 (Ga 8, 12)

   1/ Chúa chữa lành một người mù để cho mọi người thấy quyền năng Thiên Chúa nơi Người đồng thời để thể hiện lời tiên tri Isaia đã báo trước rằng Đấng Mêsia (Cứu Thế) đến, Người sẽ làm cho người mù được sáng mắt... (Lc 4, 18). Như thế Người chứng minh Người chính là Đấng Mêsia.

   2/ Cho người mù thấy ánh sáng, Chúa cho thấy Người là Ðấng ban Sự Sáng vật lý và chính là Ánh sáng siêu nhiên (ánh sáng linh hồn).

Ai tin vào Chúa thì đi đúng đường luân thường đạo lý… dẫn tới đời sống thánh thiện và sự sống đời đời.

Ai không tin thì sẽ lầm đường lạc lối (thờ ma xó, ngẫu tượng, mê tín dị đoan…) sống trong tội lỗi và phải chết đời đời.

   3/ Chúa cũng muốn chúng ta trở thành ánh sáng thế gian; Các con là ánh sáng thế gian, một thành xây trên núi không thể che giấu được, người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng nhưng đặt trên giá hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu dãi ra xung quanh để thiên hạ nhìn thấy những việc tốt đẹp các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời (Mt 5, 14-16).

   4/ Muốn trở nên ánh sáng phải gần Chúa Giêsu để được người chiếu sáng, học hỏi lời Chúa là ánh sáng… “gần đèn thì sáng”.

***********

Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con… (Ng. Duy)

Bài suy niệm 2:

“Cha anh chị em thấu suốt những gì bí ẩn
sẽ trả công cho anh chị em…”

   Ba việc đạo đức truyền thống không những của đạo công giáo mà Do Thái Giáo và các tôn giáo bạn cũng thực hành đó là Cầu nguyện, Ăn chay và Chia sẻ bác ái. Có khác nhau thì chỉ khác cách thực hiện mà thôi.

   Đối với đạo Công Giáo, Ba việc đạo đức này đều thuộc đức Mến Chúa - Yêu Người, cốt lõi của đạo.

   Cầu nguyện và Chay tịnh thuộc đức Thờ phượng; Bác ái thuộc đức Yêu thương tha nhân.

   Chúa Giêsu yêu cầu con cái Chúa phải thể hiện 3 việc đó cách khiêm nhường và kín đáo. không được có ý xấu: khoe khoang, muốn cho người ta biết để khen ngợi, ca tụng…

   Biết bao người làm việc bác ái đòi ghi tên, muốn bằng ân nhân…

   Trong bài Tin Mừng Chúa dùng 3 kiểu nói ‘cường điệu’… “vào phòng đóng cửa lại khi cầu nguyện; tay mặt làm không cho tay trái biết khi chia sẻ bác ái; rửa mặt, xức dầu thơm khi ăn chay…”

   Phải thực hành với tất cả thành tâm thiện chí, không chỉ bề ngoài cho có lệ, giữ đủ luật.

            Chuyện kể, có 1 linh mục mặc dồ thường đi dâng lễ ở 1 họ lẻ xa … phải qua cách rừng… 2 tên cướp xông ra trói cha lại… lục soát… hỏi tiền… cha cho biết ngài là linh mục đi dâng lễ chẳng có tiền bạc… 2 tên cướp xin lỗi cởi trói cho cha… cha vui vẻ rút bao thuốc lá ra mời… chúng xua tay: “Đang mùa chay, chúng tôi nhịn thuốc, xin cám ơn”. Cha… 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo