NGÀY 21 THÁNG 11 Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ

 “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi ở trên Trời,
người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi”

(Mt 12, 46-50)

 

   1/ Chúa Giêsu nói tới hai mối liên hệ: Huyết thốngThiêng liêng.

   2/ Với Chúa liên hệ Thiêng liêng mới quan trọng và bền vững, có khả năng đem lại sự sống đời đời.

   3/ Chúa Giêsu không coi thường hay hạ giá liên hệ Huyết thống. Hiếu thảo vẫn là điều răn đứng đầu trong liên hệ giữa người với người.

   4/ Lời tuyên bố của Chúa không làm tổn thương liên hệ Huyết thống mà còn tán dương liên hệ đó vì chẳng ai thi hành ý muốn của Chúa Cha bằng Mẹ Maria (Mẹ có cả hai liên hệ).

   Lạy Chúa Giêsu! chúng con không có diễm phúc là bà con huyết thống của Chúa... nhưng chúng con vẫn có thể trở thành bà con đích thực của Chúa nhờ lắng nghe và thực hành ý Chúa Cha trên trời. Amen.

***********

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối... (Ng. Duy).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo