Tin Tức Giáo Xứ

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỄ LÁ GX TÂN SA CHÂU

VIDEO LỄ LÁ GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU Một số hình ảnh lễ lá Giáo Xứ Tân Sa Châu 2019 :

© Copyright 2019 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo