CHÚA NHẬT 11 TN B

“Nước Trời giống như người gieo hạt giống xuống đất, đêm hay ngày, người ấy thức hay ngủ, hạt vẫn nẩy mầm và mọc lên…” (Mc 4, 26-34)

   1/ Hạt giốngLời Chúa, là niềm tin vào Chúa… có thể hiểu rộng hơn là những việc lành phúc đức, là những tín hữu tốt

   2/ Điều cần thiết là phải có người gieo… gieo thật hào phóng như Chúa đã gieo: cả trên vệ đường, đá sỏi, bụi gai… và đất tốt (Mt 13, 4-9).

   3/ Chịu khó gieo là hoàn thành nhiệm vụ rồi… không phải băn khoăn nhiều về kết quả… Chuyện ấy của Chúa:Không ai có thể đến với Tôi nếu Cha Tôi không lôi kéo” (Ga 6, 66).

   “Phaolô trồng, Apôllô tưới… Thiên Chúa mới cho mọc lên” (1 Cr 3, 6).

   Đầu tháng 3/2018, một tín hữu trong xứ dẫn người bạn đến xin tìm hiểu giáo lý… qua câu chuyện làm quen, được biết ông này trước đây đã học trường Taberd, đã được tiếp xúc với môi trường đạo từ nhỏ… nay có cơ hội gặp lại bạn cũ và được động viên… thế là xin theo đạo

   Các sư huynh đã gieo… bây giờ Chúa cho gặt.

   Chúa nói: “Thợ gặt thì ít”… thợ gieo còn ít hơn. Xin cho chúng con trở thành thợ gieo của Chúa suốt cả đời chúng con. Amen.

***********

   “Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui mừng, hòa tiếng tơ đàn hát nhịp nhàng câu mến thương. Người gieo trong đau thương gặt trong ngàn tiếng ca, lời ca đẹp ý thơ nhìn lúa mênh mông lòng tràn dâng mến thương” (Thành Tâm).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo