CHÚA NHẬT 13 TN A (Mt 10, 37- 42)

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có
thì không thể làm môn đệ Tôi được”

   1/ Thế nào là từ bỏ?

- Không phải vứt bỏ, phá hủy đi mà là không để mình dính bén, vướng bận, bị trói buộc, làm nô lệ cho bất cứ cái gì... trừ Chúa.

- Bỏ cha mẹ, vợ con anh chị em? không phải là hất hủi, phủ nhận tình nghĩa gia đình... nhưng liên hệ trong trật tự thánh ý Chúa. Có cha có mẹ thì phải thảo hiếu, tôn kính, vâng lời... nhưng khi cha mẹ trở thành đối trọng, tranh chấp với Chúa... thì phải theo ý Chúa thí dụ cha mẹ chẳng ưa con dâu nên bắt con trai bỏ vợ thì không thể theo bố mẹ được (đó là 1 hình thức bỏ cha mẹ).

  Bỏ vợ? Thế thì luật “Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly” vứt đi đâu? Hãy nhớ Thiên Chúa không bao giờ tự mâu thuẫn cả. Vậy thì bỏ vợ có nghĩa là không nghe vợ hơn nghe Chúa. Người đời vẫn nói: “Nhất vợ nhì trời”. Vợ đòi phá thai vì nghe thai bị tật, vợ xúi trả thù, buôn lậu, khai man... Nghe vợ hay nghe Chúa? Nếu biết nghe Chúa dù có thể vì thế mà bị vợ bỏ... đó là một hình thức bỏ vợ... anh em, bà con, bạn hữu cũng vậy.

- Bỏ mạng? Không có nghĩa là tự tử... mà phải bảo vệ mạng sống để làm việc lâu dài cho Chúa nhưng nếu thấy khó khăn một tí là vội vàng khai lý lịch “Tôn giáo không”. Để được chút quyền lợi, có thêm mấy kí gạo trợ cấp... thì đó là bỏ Chúa để giữ lấy mạng sống mình.

  2/ Hãy nhớ lời Chúa: “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì cũng vô ích mà thôi” (Mt 16, 26).

  3/ Những người theo Chúa bỏ mọi sự nhưng không phải bỏ để mà bỏ hay bỏ chỉ để mình khỏi vướng bận để mà sống “vô vi, vui thú điền viên”. Nhưng từ bỏ chính mình để đến với tha nhân, đến với anh chị em mình, mở rộng vòng tay đón tiếp anh chị em mình, hy sinh thời giờ, sức lực, tiền của để phục vụ anh chị em mình, nhất là những người bé mọn, nghèo khó.

  Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những người bé mọn: “Những gì anh em làm cho một trong những người bé mọn này là làm cho chính Ta… những gì Ta từ chối không làm cho những anh em bé mọn là không làm cho chính Ta, mà từ chối Ta thì cũng là từ chối Đấng đã sai Ta” (cf. Mt 25, ngày phán xét).

  4/ Bỏ mọi sự để cộng tác vào việc xây dựng Nước Trời, đón tiếp, giúp đỡ những người được Chúa sai đi làm công tác Nước Trời. Phần thưởng dành cho họ sẽ rất lớn: “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã thôi với danh nghĩa là môn đệ Chúa, cũng không mất phần thưởng…”

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi đìu hiu, giá lạnh khô cằn...” (Ý Vũ).


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo