CHÚA NHẬT 17 TN B

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra,
phân phát cho mọi người, ai nấy ăn no nê...” (Ga 6, 1-15)

   1/ Chúa Giêsu là Đấng Nhân Từ và quyền năng.

   2/ Quyền năng Chúa dùng để phục vụ những người khốn khổ (không dùng để đàn áp ai).

   3/ Ở dây Chúa thể hiện quyền năng trên vật chất, thiên nhiên... cụ thể là cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra nhiều đến độ 5000 người đàn ông không kể đàn bà và con nít... ăn no nê... còn thu lại được 12 giỏ đầy miếng vụn.

   4/ Trong tiệc cưới Cana Chúa cũng thể hiện quyền năng trên 6 chum nước lã, biến thành rượu ngon... Lần khác Chúa đi trên mặt nước, Chúa ra lệnh cho sóng gió im lặng... đó cũng là những lần Chúa thể hiện quyền năng trên thiên nhiên, vật chất...

   5/ Hai lần Chúa hóa bánh ra nhiều là có ý dọn đường cho Phép Thánh Thể mà Chúa sẽ lập... biến rượu, bánh thành dấu chỉ Máu và Mình Chúa.

   Liên hệ với các phép lạ trên, ta dễ hiểu và dễ chấp nhận phép lạ Thánh Thể Chúa.

   6/ Cuộc đời Chúa, thân thể Chúa được bẻ ra nuôi sống muôn người... dạy ta bài học biến đời mình thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người ăn. Càng nhiều người ăn, chúng ta càng giống Chúa. Vấn đề là làm sao trở thành bánh ngon, ai cũng muốn ăn... “Chúa yêu kẻ cho cách vui vẻ” (2 Cr 9, 7).

   Phục vụ mà gắt như mắm thì cũng giống tấm bánh mốc... chả ai muốn ăn.

***********

Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi Trời... (K. Long).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo