CHÚA NHẬT 19 TN B

“Tổ tiên các ông đã ăn Manna nhưng đã chết,
ai ăn bánh này thì khỏi phải chết” (Ga 6, 41-51)

   1/ Tấm bánh lạ lùng có sức bổ dưỡng 40 đêm ngày cho tiên tri Êlia đi tới núi Orép gặp Chúa. (1 V 19, 4-8)

   2/ Manna trong sa mạc nuôi toàn dân Do Thái 40 năm. (c 49)

   3/ Hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi 9.000 người ăn... còn dư 19 giỏ mẩu vụn... kể cả hũ bột không vơi thời Êlia; 20 chiếc bánh cho 100 người ăn thời tiên tri Êlisê... tất cả đều là bước chuẩn bị cho Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở thành Bánh Hằng Sống, ban sự sống đời đờibảo đảm cho thân xác sống lại trong ngày sau hết.

   4/ Ăn Manna nhưng đã chết? Ý Chúa muốn nói cái chết tự nhiên của con người.

   5/ Ăn Bánh Thánh Thể khỏi phải chết? Ý Chúa nói cái chết linh hồn, mất sự sống đời đời, phải sa hỏa ngục.

   Người chuẩn bị thật tốt để rước lễ, kết hiệp với Chúa, trung tín đến cùng... thì họ cũng chết về phần xác theo luật tự nhiên như mọi người nhưng họ giữ được sự sống linh hồn đồng thời cũng giữ được sự sống phần xác vì Chúa Giêsu bảo đảm ngày tận thế sẽ cho xác sống lại hợp với linh hồn cùng hưởng sự sống đời đời.

   Lạy Chúa Giêsu! con tin và tôn thờ Phép Thánh Thể. Con ước ao rước lễ mỗi ngày để cả hồn xác con được sống đời đời. Amen.

***********

Ta là Bánh Hằng Sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. (K. L)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo