CHÚA NHẬT 32 TN A

(Mt 25, 1-13)

“... Sợ không đủ cho chúng em và các chị.
Các chị ra hàng mà mua thì tốt hơn”

1/ Mười cô được chọn chắc là tương đồng với nhau nhiều điểm:

- Tuổi tác, ngoại hình, y phục... giống nhau “kẻ tám lạng, người nửa cân”... các cô đều nổi trội trong đám cưới.

- Mỗi cô còn được giao chiếc đèn y như nhau... để đi đón chàng rể (việc đón rể diễn ra ban đêm như phong tục nhiều nước phương đông).

- Vì chàng rể tới muộn nên các cô đều thiếp ngủ cả.. (cũng giống nhau).

   2/ Các cô chỉ khác nhau khi tỉnh dậy:

- 5 cô có sẵn dầu đã mang theo thì châm dầu vào đèn... và thắp sáng lên...

- 5 cô không mang dầu theo thì hốt hoảng, không biết tính sao...

   3/ Xin được chia sẻ dầu thì được trả lời: “E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mua thì hơn”.

   4/ Đang khi các cô kia tìm dầu thì chàng rể đến, 5 cô có đèn cháy sáng theo chàng rể vào phòng tiệc và cửa đóng lại.

   5/ Sau cùng 5 cô kia cũng đến kêu cửa nhưng được trả lời là: “Không biết các cô”.

   6/ Ý nghĩa dụ ngôn:

- ĐènĐức tin, là Tin mừng, là đạo lý... được ban cho mọi người.

- DầuƠn Thánh của Chúa (danh nghĩa Con Chúa khi người ta sạch tội trọng) và có các nhân đức, các việc lành..

- Chàng rể đến muộn... Chúa gọi bất ngờ... phải ra trình diện.

- Không nhường dầu không phải độc ác... mà vì ân sủng, đức tin, các việc lành... là phần riêng của mỗi người. không nhường được (mỗi người chỉ có 1 linh hồn, một phần rỗi, không ai nhường cho ai được).

- Cửa đóng lại: Chết chỉ một lần, cơ hội cứu rỗi cũng chỉ có một. Ai lỡ hẹn là lỡ luôn, không còn cơ hội làm lại.

   Chính vì thế Chúa bảo: “Các con phải sẵn sàng luôn vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

***********

Xin cho chúng con bằng mọi giá giữ lấy linh hồn, chứ được cả thế gian mà mất linh hồn thì uổng quá!


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo