CHÚA NHẬT III PHỤC SINH năm B

(Lc 24, 35- 48)

“Có lời Kinh Thánh chép rằng Đức Kitô phải chịu
khổ hình rồi ngày thứ ba, sẽ từ cõi chết sống lại…”

   1/ Tại sao Đức Kitô lại phải chịu khổ hình? Chúa có thể chỉ phán một lời là cứu cả nhân loại khỏi chết.

- Hãy nhớ: Thiên Chúa nhân từ vô cùng nhưng cũng công bằng vô cùng. Thiên Chúa rất quân bình trong cách ứng xử. Không vì nhân từ mà vi phạm công bằng cũng không vì công bằng mà mất lòng nhân từ.

- Có tội thì phải chịu hình phạt. Làm thiệt hại thì phải bồi thường cân xứng.

   2/ Chuyện này không thể áp dụng tuyệt đối cho loài người được vì loài người thì có cùng, có hạn mà tội phạm thì vô cùng vô hạn.

   3/ Ta lấy một thí dụ:

- Hai em bé gây gỗ, đấm vào mặt nhau 1 cái. Có lỗi rồi… nhưng chúng là con nít, mắng vài câu, nói phải, trái, bắt xin lỗi là đủ.

- Hai anh thanh niên cãi cọ rồi đấm vào mặt nhau… cũng 1 cái đấm nhưng nghiêm trọng hơn nhiều.

- Cũng cái đấm đó anh ta về đấm vào mặt cha mẹ anh… Tội bất hiếu nặng lắm. Theo luật Do Thái anh bị tử hình, bằng cách ném đá.

- Nếu vua Gia Long đi kinh lý mà anh lại tới đấm vào mặt ông… hình phạt sẽ là tử hình kèm theo chu di tam tộc, có khi cửu tộc nữa. (cũng chỉ là 1 cái đấm mà sao hình phạt nặng thế?)

   So sánh như thế mới thấy tội xúc phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng cao cả vô cùngthì tội cũng nặng vô cùng, loài người hữu hạn, ai đền trả nổi?

   4/ Chỉ có Thiên Chúa mới có giải pháp đáp ứng được cả công bằngnhân từ… là cho Ngôi Hai xuống thế làm người chịu nạn chịu chết chuộc tội nhân loại.

   Tiên tri Isaia báo trước: Chính Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu đau khổ của chúng ta…” (Is, 53, 4). Còn Gioan tẩy giả thì chỉ vào Chúa Giêsu mà giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian” (Ga 1, 29).

   Chúa Giêsu là Đấng vô cùng, chịu khổ vô cùng, lập công trạng lớn vô cùng, đền bù được tội nặng vô cùng của nhân loại. Nhờ Chúa Giêsu chịu phạt thay, chúng ta được ơn tha thứ.

            Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Chúa đã sống lại để cho chúng con được hạnh phúc muôn đời. Muôn vạn lần, chúng con tạ ơn Chúa.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo