CHÚA NHẬT PHỤC SINH

(Ga 20, 1-9)

“Ông đã thấy và ông đã tin.
Thật vậy trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Thánh Kinh, Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết”

1/ Ông Gioan thấy gì mà đã tin?

- Thấy cửa mộ mở ra (cửa mộ là 1 hòn đá lớn, các phụ nữ đã lo không biết nhờ ai vần tảng đá ra)

- Mồ trống không.

- Khăn liệm và dây buộc còn đó… Ông nhớ lại lời Chúa: “Các ngươi cứ phá Đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta xây lại” (Ga 2, 19). Liên kết với những sự việc trên ông đã tin (dù chưa thấy Chúa).

   Đền thờ Đức Giêsu nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy khi Người từ cõi chết sống lại các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói (Ga 2, 21-22).

   2/ Chứng nhân mạnh mẽ nhất về sự kiện Chúa sống lạiThánh Kinh. (cuộc đời Chúa Giêsu từ khi nhập thai trong lòng Đức Mẹ… cho đến khi sống lại, lên trời… như một kịch bản đã viết trước trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu chỉ hoàn tất vai diễn).

- Các tác giả Tân Ước nhất là Matthêu luôn dùng kiểu nói: “Để ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Thánh…”

- Chính Chúa Giêsu quả quyết: Chính Thánh Kinh làm chứng về tôi (Ga 5, 39).

- Trên đường đi Emau với 2 môn đệ, Chúa Phục Sinh đã trách các ông: Ôi khờ dại thay! Những kẻ chậm tin Kinh Thánh, chớ thì Đức Kitô chẳng phải chịu khổ nạn trước khi vào vinh quang hay sao? Rôi bắt đầu từ Môsê và tất cả các tiên tri, Người giải thích cho các ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh… lòng các ông như bừng cháy lên ngọn lửa tin yêu, hy vọng” (Cv 24, 25-27).

   3/ Chứng của các tông đồ, những kẻ đã: Cùng ăn uống với Đức Kitô sau khi Người sống lại…” (Cv 10, 41) là rất quan trọng nhưng vẫn không cực kỳ quan trọng như Thánh Kinh.

   Kết luận:

- Muốn vững tin, cần đọc, suy gẫm và sống theo Thánh Kinh. Thánh Giêrônimô (Thế kỷ 4, người đầu tiên dịch toàn bộ kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh) đã nói 1 câu để đời: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”.

- Bài giảng hay cuốn sách hay nhất là bài giảng hay cuốn sách giúp ta hiểu và thực hành được một vài điều trong Kinh Thánh. (không phải những bài nói văn chương quá, hấp dẫn quá, kể chuyện tếu cười đau cả bụng… sau đó chẳng nhớ được gì… và cũng chẳng làm được gì…)

- Luôn tâm niệm lời thánh Giêrôm: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”.

***********

 “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con…” (Lm. Nguyễn Duy).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo