DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI - 05/2021

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 05.2021

Stt

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Mai Ly – Khiêm

Us

2.000.000

02

Ông Vũ

K 1

300.000

03

Giò Chả Tân Hương

P.V.H

200 kg gạo

04

Ân Nhân

Cha sở đua

20.000.000

05

Ông Giuse Thuật

K 2

1.000.000

06

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

07

Nguyễn Trịnh Thanh Tâm

A Cống quỳnh Q1

1.000.000

08

Chị Giang

us

100 us

09

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

10

Ông Bà Vũ Văn Mão

K 3

1.000.000

11

Ông bà Trùm Cường

K 4

200.000

12

Ân Nhân

TCL

300.000

13

Ân nhân

Cha sở

2.000.000

14

Ông bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

15

Ân nhân

Bv 115

300.000

16

Ân nhân

Cha phó

10.000.000

17

Chị Thuỷ

K 3

3.000.000

18

Kim Long

RL. 1 B

200.000

19

Anh Chị Châu

K 1

100.000

20

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

21

Bà Hoành

K 1

1.000.000

22

Ông Hoàng Sơn

K 6

500.000

23

ÔB Trịnh Trâm

us

 100 us

24

ÔB Trịnh Sáng

us

100 us

25

ÔB Đại Nhài

K  3

500.000

26

AC Hoàng Gia Lộc

Yên Thế

 1.000.000

27

Cô Kim Đào

K 3

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo