DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI - 05/2021

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 05.2021

Stt

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Mai Ly – Khiêm

Us

2.000.000

02

Ông Vũ

K 1

300.000

03

Giò Chả Tân Hương

P.V.H

200 kg gạo

04

Ân Nhân

Cha sở đua

20.000.000

05

Ông Giuse Thuật

K 2

1.000.000

06

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

07

Nguyễn Trịnh Thanh Tâm

A Cống quỳnh Q1

1.000.000

08

Chị Giang

us

100 us

09

Anh Chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

10

Ông Bà Vũ Văn Mão

K 3

1.000.000

11

Ông bà Trùm Cường

K 4

200.000

12

Ân Nhân

TCL

300.000

13

Ân nhân

Cha sở

2.000.000

14

Ông bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

15

Ân nhân

Bv 115

300.000

16

Ân nhân

Cha phó

10.000.000

17

Chị Thuỷ

K 3

3.000.000

18

Kim Long

RL. 1 B

200.000

19

Anh Chị Châu

K 1

100.000

20

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

21

Bà Hoành

K 1

1.000.000

22

Ông Hoàng Sơn

K 6

500.000

23

ÔB Trịnh Trâm

us

 100 us

24

ÔB Trịnh Sáng

us

100 us

25

ÔB Đại Nhài

K  3

500.000

26

AC Hoàng Gia Lộc

Yên Thế

 1.000.000

27

Cô Kim Đào

K 3

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo