DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 01 NĂM 2021

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : tansachau.com

THÁNG 01 NĂM 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Bà Maria Hồng

Usa

2.000.000

02

Anh chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

03

Chị Nguyễn Trịnh T Tâm

A 32 Cống Quỳnh

1.000.000

04

Bà Hoành

K 1

1.000.000

05

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

06

Bé Kim Long

RL 1 B

200.000

07

Giò Chả Tân Hương

PVH

200 kg gạo

08

Ông Bà Vũ văn Mão

K 3

1.000.000

09

Anh chị Liên Sơn

Usa

2.000.000

10

Cô Tuyết

K 2

100 Kg gạo

11

Ông Bà Trùm Cường

K 4

200.000

12

Bà cường

K 6

150 Kg gạo

13

Anh chị Bùi Xuân Thịnh

Gx Tân Hòa

500.000

14

Chị Nguyễn thị Ninh

5 B Phổ Quang

1.000.000

15

Bà Út

K 3

100 kg gạo

16

Bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

17

Bà Maria Đản

K 2

2.000.000

18

Ân Nhân

K 3

2.000.000

19

Giáo dân

K 1

200.000

20

Bà Anna Ngãi

K 2

50 kg gạo

21

Ông Sơn

K 6

500.000

22

Bà Cương Chỉ

K 2

1.000.000

23

Bà Cố Tái

 

200 trứng vịt

24

Ân Nhân

 

500.000

25

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

26

Bà Ngân

Usa

500.000

27

Ông Vũ

K 1

300.000

28

Ân Nhân

Usa chị Hà đưa

2.300.000

29

Ân nhân

Cha sở đưa

9.100.000

30

Ân Nhân

 

100 kg gạo

31

Ân Nhân

 

20 kg gạo

32

Bà Hoành

K 1

2.000.000

32

Anh chị Mai Ly

Usa

2.000.000

 

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo