Giới Trẻ Giáo xứ Tân Sa Châu - Hội Quán Emmaus hoạt động thiện nguyện tại Giáo xứ Dà Lơ Ngềt

Hoạt động thiện nguyện của Giới trẻ Giáo xứ Tân Sa Châu tại Nhà Thờ Dà Lơ Ngềt, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hội quán Emmaus - "Phục vụ là cho không. Phục vụ không cần đền đáp. Phục vụ ơn nghĩa không chờ"
 

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo