NGÀY 01 THÁNG 05 - Kính Thánh Giuse thợ - Ðầu tháng hoa - Ngày quốc tế Lao động

“Ông này không phải con bác thợ mộc sao?...
Và họ không tin”  (Mt 13, 54-58)

   1/ Dân làng Nazaretbé cái lầm”... giả như Đức Giêsu là con vua này, quan nọ... thì họ tin ngay... nhưng biết rõ Ngài là con bác thợ mộc Giuse... họ coi thường, không tin dù công nhận Ngài khôn ngoan, tài giỏi, làm được phép lạ...

   2/ Các thánh thường mang tước hiệu: hiển tu, ẩn tu, tử đạo, đồng trinh, viện phụ, giám mục... Chỉ mình thánh Giuse có tước hiệu “dân dãthợ mộc.

   3/ Thợ mộc là người lao động chân tay... rất giống Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trong 6 ngày. Ngày thứ bẩy Ngài nghỉ việc… và truyền cho ta thánh hóa ngày thứ bẩy.

   4/ Lao động chân chính là tiếp tay với Chúa trong công trình sáng tạo không ngừng: “Cha Tôi làm việc luôn, Tôi cũng làm việc luôn” (Ga 5, 17).

   5/ Mọi công trình tốt đẹp ở trần gian đều là kết quả của lao động... không có công nhân hốt rác thì làm sao có không gian sạch đẹp? Cái đẹp nào cũng hướng người ta lên tới Chúa là chân thiện mỹ tuyệt đối.

   6/ Đọc sách Sáng Thế nhiều người nghĩ rằng ông Adam suốt ngày dạo chơi trong vườn địa đàng... mà không biết Chúa đặt ông trong vườn để coi sóc, canh giữ vườn.

   7/ Thánh Giuse nên cao trọng nhờ thi hành ý Chúa Cha, lao động cần cù để nuôi dưỡng Đức Mẹ và Chúa Giêsu... đồng thời giúp mọi người làm đẹp cho đời (cái bàn ghế hư Ngài sửa lại, mái nhà dột nát, Ngài lợp lại, chuồng gà hư, Ngài sửa lại...) Xin Thánh Giuse Thợ cầu cho chúng con. Amen.

***********

Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazaret thánh gia người vui sống... (Ga. P. Đ Nhu).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo