NGÀY 14 THÁNG 09

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 (Ga 3, 13-17)

“Ai tin thì được cứu độ,
ai không tin thì đã bị lên án”

   1/ Tin vào Đức Giêsu Kitô là cực kỳ quan trọng vì Người ta được nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải vì làm những điều luật dạy”    (Rm 3, 28).

   2/ Xưa trong hoang địa, dân kêu trách Chúa, Chúa cho rắn lửa cắn chết nhiều người, dân nhận ra tại tội của mình nên xin ông Môsê cầu Chúa cứu… Chúa sai ông đúc con rắn đồng treo trên đồi cao… ai bị rắn cắn mà nhìn lên con Rắn Đồng thì được sống.

   Sự sống được ban không phải vì con Rắn Đồng mà vì tinlàm theo Lời Chúa dạy.

   3/ Theo nghĩa thiêng liêng hay nghĩa quy Kitô, con Rắn Đồng, cột vào cái sào cắm trên đồi cao chính là hình bóng Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập giá dựng trên đồi Gôlgôtha.

   Con Rắn Đồng chỉ cứu sống một ít người Đo Thái… còn Đức Kitô thì ban Sự Sống Đời Đời cho tất cả những ai tin theo Ngài. “Ai tin thì được cứu độ”.

   4/ “Ai không tin thì đã bị lên án.”

   Ai kết án họ? chẳng ai hết. Chính tự họ chọn án cho mình như sách Huấn Ca nói:… (Chúa phán) “Ai lìa xa Ta là nó yêu sự chết”.

   Chỉ có hai điều phải chọn: Sống hay Chết. Không chọn Sống tức là chọn Chết (đã bị lên án là vậy).

   Chuyện xét xử trong ngày chung thẩm thật giản đơn, chóng vánh, Tổng Lãnh Thiên Thần chỉ tuyên bố 1 câu: Ai đã chọn Đức Kitô thì lên Thiên Đàng còn Ai đã từ khước Đức Kitô thì xuống Hỏa ngục”.

   Lưu ý một điều vô cùng quan trọng: Ngày nay ai tin Đức Kitô là tin vào Hội Thánh, vì Đức Kitô đã trao lại cho Hội Thánh là hiền thê của Người toàn bộ sứ mạng cứu rỗi. Từ chối Hội Thánh cũng là từ chối Đức Kitô: “Ai nghe lời các con là nghe lời Ta, ai khi dể các con là khi dể Ta…” (Lc 10, 16).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo