RAO HÔN PHỐI

 

RAO HÔN PHỐI

Số 134/2021

 

                                 Rao lần I ngày      23/05/2021

                                 Rao lần II ngày     30/05/2021

                                 Rao lần III ngày   06/06/2021

 

BÊN NAM

Họ tên   :         Giuse VŨ CHÂU LONG

Cha        :         Giuse Vũ Văn Nhân

Mẹ         :         Maria Nguyễn Thị Hồng

Cư ngụ   :         Gx. Bình Thuận (hạt Tân Sơn Nhì)

Trước kia ở giáo xứ Tân Sa Châu

 

BÊN NỮ

Họ tên   :         Maria VŨ THỊ DUYÊN

Cha        :         Giuse Vũ Văn Hãn

Mẹ         :         Maria Mai Thị Ngắm

Cư ngụ   :         Gx. Lam Sơn – Giáo phận Bà Rịa

 

 

Ai biết đôi này có mắc ngăn trở,
xin bá
o cho Linh mục Chánh xứ.

 

                                      Tân Sa Châu, ngày 21/05/2021

                                                          Linh Mục Chánh Xứ

                                                               Thừa uỷ nhiệm

 

 

 

 

                                             Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo