RAO HÔN PHỐI (tt)

RAO HÔN PHỐI

Số 135/2021

 

                                 Rao lần I ngày      30/05/2021

                                 Rao lần II ngày     06/06/2021

                                 Rao lần III ngày   13/06/2021

 

BÊN NAM

Họ tên   :         Đaminh TRẦN HOÀNG ĐĂNG KHOA

Cha        :         Đaminh Trần Anh Tài

Mẹ         :         Anna Hoàng Thị Mỹ

Cư ngụ   :         Gx. Tân Sa Châu

 

 

BÊN NỮ

Họ tên   :         Anna NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Cha        :         Nguyễn Đình Huy

Mẹ         :         Trương Thị Mỹ Nga

Cư ngụ   :         Gx. Thanh Đa

 

 

Ai biết đôi này có mắc ngăn trở,
xin bá
o cho Linh mục Chánh xứ.

 

                                      Tân Sa Châu, ngày 27/05/2021

                                                          Linh Mục Chánh Xứ

                                                               Thừa uỷ nhiệm

 

 

 

 

                                             Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo