RAO HÔN PHỐI (tt)

RAO HÔN PHỐI

Số 135/2021

 

                                 Rao lần I ngày      30/05/2021

                                 Rao lần II ngày     06/06/2021

                                 Rao lần III ngày   13/06/2021

 

BÊN NAM

Họ tên   :         Đaminh TRẦN HOÀNG ĐĂNG KHOA

Cha        :         Đaminh Trần Anh Tài

Mẹ         :         Anna Hoàng Thị Mỹ

Cư ngụ   :         Gx. Tân Sa Châu

 

 

BÊN NỮ

Họ tên   :         Anna NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Cha        :         Nguyễn Đình Huy

Mẹ         :         Trương Thị Mỹ Nga

Cư ngụ   :         Gx. Thanh Đa

 

 

Ai biết đôi này có mắc ngăn trở,
xin bá
o cho Linh mục Chánh xứ.

 

                                      Tân Sa Châu, ngày 27/05/2021

                                                          Linh Mục Chánh Xứ

                                                               Thừa uỷ nhiệm

 

 

 

 

                                             Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo