SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

(Mc 12, 38-44)

“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng
 nhiều hơn ai hết”

   1/ Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài biết hết mọi sự dù những ý nghĩ trong lòng ta Ngài cũng biết.

   2/ Chúa Giêsu biết rõ mọi sự nên sự đánh giá của Ngài cũng vô cùng chính xác. Người đời thường đánh giá theo số lượng hoặc theo hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đánh giá theo tấm lòng, theo thành tâm thiện chí của người ta, không theo tiêu chuẩn bên ngoài.

   3/ Chính vì thế mà nhiều người bỏ nhiều tiền vào thùng mà Chúa không khen, lại khen bà góa bỏ vô thùng có 2 xu thôi.

   4/ Lý luận của Chúa thật vững chắc: người khác bỏ của dư thừa vào, còn bà góa này bỏ vào thùng những gì cần cho sự sống của bà.

   5/ Thật đúng lời thánh Matthêu đã nói: “Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho” (Mt 6, 23).

   6/ Trước nhan Thiên Chúa thông biết vô cùng ta phải sống thế nào? - Lúc nào cũng phải sống chân thành trong mọi sự vì người ta nói: “Không ai lấy bàn tay che được cả mặt trời” và lời khác nữa: “Cái kim trong bọc có lúc cũng lòi ra”.

            Lạy Chúa là Cha Nhân Lành! Xin cho chúng con ngày đêm sống dưới con mắt âu yếm của Cha, cư xử với nhau chân thành, đừng có: “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo