SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

(Mc 11, 11-26)

“Trông thấy ở đàng xa có cây vả tốt lá, Người đến để tìm xem có trái nào không… nhưng không có trái nào cả, chỉ có lá thôi…”

   1/ Mỗi người là một cây Chúa trồng trong vườn thế gian.

   2/ Chúa cho mưa thuận, gió hòa, điều kiện thuận lợi đề vươn lên, sinh hoa kết quả.

   3/ Chúa muốn cây nào cũng sinh hoa trái cho Chúa, người nào cũng “Sinh hoa trái là những việc lành phúc đức cho Chúa”.

   4/ Người không biết lắng nghe Lời Chúa thì như cây thiếu nước, thiếu phân bón… không thể sinh hoa trái được.

   5/ Người đam mê tội lỗi thì khác nào cây bị sâu bọ đục thân, ăn lá, ăn rễ… không thể sinh hoa trái được.

   6/ Cây không sinh hoa trái sẽ bị chặt, phơi khô, cho vào lò… người không làm việc lành phúc đức lại còn phạm tội làm ô danh Chúa, hại anh chị em… nếu không biết sám hối, cũng sẽ bị chặt và quăng vào lửa.

   7/ Điều làm cho Cha Thầy vinh hiển là anh chị em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy (Ga 15, 8).

   Lạy Chúa! chúng con trồng cây, chúng con mong có trái… Chúng con sinh con, chúng con mong con cái chúng con nên người tốt, làm được nhiều việc lành…

            ***********

Xin cho chúng con luôn làm lành, lánh dữ để chúng con tôn vinh Chúa và xứng đáng được làm môn đệ Chúa Giêsu. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo