SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXII TN

(Lc 5, 33-39)

“Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi,
ngày đó khách dự tiệc mới ăn chay”

   1/ Tiệc cưới luôn là hình ảnh Nước Trời vì ở đó tràn đầy niềm vui.

   2/ Chúa Giêsu tự ví mình như chàng rể, người đem lại niềm vui cho bữa tiệc.

   3/ Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi. Chúa báo trước cuộc khổ nạn của Chúa.

   4/ Chúa là Thiên Chúa nên biết trước mọi sự, báo chính xác mọi biến cố trong tương lai.

   5/ Chúa cũng xác lập Đạo mới (Tân Ước) với đường lối riêng, không lệ thuộc lối mòn Đạo cũ (Cựu Ước)

   Ăn chay, cầu nguyện, chia sẻ theo cách Chúa Giêsu chủ trương: Kín đáo, khiêm tốn, vô tư... Vì vinh danh Chúa và lợi ích tha nhân chứ không vì danh, lợi thú của mình.

   Áo mới không xé ra vá vào áo cũ. Rượu mới không đổ vào bình cũ. Đó là thái độ dứt khoát của Chúa Giêsu.

   Đạo mới Kitô Giáo... nhất nhất theo Chúa Kitô, không phải Do Thái Giáo... giữ tỉ mỉ những khoản luật Cựu Ước (chúng ta vẫn tôn kính Cựu Ước như giai đoạn chuẩn bị cho Tân Ước, nên những gì Chúa Giêsu và các tông đồ đã bãi bỏ thì chúng ta không có bổn phận thi hành. Thí dụ: Phép Cắt Bì, ngày Sabat, đa thê, ly dị, những cách trả thù, những con vật ô uế cấm ăn...)

Lạy Chúa Giêsu! con tín thác vào Chúa.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo