THỨ BA TUẦN 5 PS

“Thầy đi về cùng Cha
bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (Ga 14, 27-31)

   1/ Giáo lý dạy: Ba Ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ở đây Chúa Giêsu lại bảo: “Cha cao trọng hơn Thầy” Hiểu thế nào ?

   2/ Ở chỗ này Chúa Giêsu nói trong tư cách là Ngôi Hai nhập thể làm Người. (có yếu tố loài người kết hợp bất khả phân ly với Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngôi Hai mang xác phàm thì kém hơn Cha là đương nhiên, nên Chúa Giêsu phải cầu xin với Cha, vâng lời Cha cho đến chết và chết trên Thập Giá. (Pl 2, 8))

   3/ Trong tư cách là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu ngang hàng Chúa Cha (Pl 2, 6) đồng bản thể, cùng quyền năng như Chúa Cha:

- Chúa Cha Hằng Hữu, Chúa Giêsu cũng xưng mình là Hằng Hữu.

- Người Do Thái gọi Thiên Chúa là: Mục tử nhà Israel. Chúa Giêsu xưng mình: Tôi là mục tử nhân lành (Ga 10, 14).

- Chúa Giêsu còn nói rất rõ: “Tôi và Cha Tôi là một (Ga 10, 30).

   “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính).

   Xin cho chúng con học với Chúa Giêsu:

- Khiêm nhường: “Vốn ngang hàng với Chúa Cha nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2, 6-8).

- Biết sống vì người khác: “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta...

   Mẹ Têrêsa Calcutta bé nhỏ... cả đời sống vì người nghèo khổ...


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo