THỨ BẢY TUẦN 11 TN

“Anh chị em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa
vừa làm tôi tiền của được”. (Mt 6, 24-34)

   1/ Tiền của được chính Chúa Giêsu đặt lên làm đối trọng với Thiên Chúa (một vị thần: Thần tài) thì đủ biết thế lực của nó ghê gớm chừng nào.

   Thi hào Nguyễn Du đã viết: “trong tay sẵn có đồng tiền / thì lòng đổi trắng thay đen khó gì” (Kiều).

   Ca dao có câu: “Có tiền mua tiên cũng được / không tiền mua lược không xong”.

   Thần chú của một bộ phận không nhỏ giới trẻ thời thực dụng, hưởng thụ này:

Tiền là tiên, là Phật,

Là sức bật lò xo,

Là thước đo lòng người,

Là tiếng cười tuổi trẻ,

Là sức khỏe tuổi già,

Là cái đà danh vọng,

Là cái lọng che thân,

Là cán cân công lý.

Có tiền là hết ý.

Có tiền không tiêu thật là phí,

Có tiền không kiêu thật vô lý,

Tiền là thực, không phải khí,

Có tiền ta làm gì mặc ý,

Tiền trong tay cứ phung phí,

Tiền ta có căng cả ví…

 

Vai mang bị bạc kè kè,

Nói quấy nói quá chúng nghe rần rần…

Có tiền là có ước mơ.

Có tiền là có câu thơ ngọt ngào,

Có tiền mọi thứ dồi dào,

Có tiền tất cả đều vào giúp ta,

Có tiền, cuộc sống thơm hoa,

Có tiền “boa”đẹp ta là ông vua,

Có tiền chẳng sợ kém thua,

Có tiền ta muốn mua gì OK.

   2/ Chúa Giêsu dạy: Với người duy vật thì tiền là cùng đích nhưng với con cái Chúa, tiền chỉ là phương tiện để ta phát huy chính mình, phục vụ Chúa và tha nhân.

   3/ Chúa biết rõ chúng ta cũng cần tiền bạc của cải để sinh sống chứ vì Chúa ban cho chúng ta có Xác cần những nhu cầu vật chất, có gia đình cần bảo vệ và phát triển… nhưng Chúa bảo ta: “Dân ngoại vẫn tìm kiếm như vậy còn các con, hãy phó thác cho Chúa, trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và sống công chính như Người đòi hỏi… Các sự khác Chúa sẽ thêm cho… Có ai lo lắng mà có thể làm cho sợi tóc hóa trắng hay ra đen được? Tóc trên đầu chúng con Chúa cũng đếm hết rồi… Hỡi những kẻ kém lòng tin!”

***********

   “Phúc thay ai giầu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài (Hc 31, 8).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo