THỨ BẢY TUẦN 4 TN

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 30-34)

   1/ Trong công việc tạo dựng, Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày Sabat… (Nguồn gốc viêc nghỉ Chúa nhật (và cả thứ bẩy thời nay). Ban cho loài người ngày Sabat, Thiên Chúa là ân nhân vĩ đại và nhân đạo nhất của loài người và muôn vật. Luật Sabat đòi chủ phải cho các tôi tớ nô lệ, cả trâu bò lừa ngựa nghỉ trọn ngày thứ bẩy… nếu không, chủ nào chẳng tham lam vắt kiệt sức lao công và súc vật… Nghỉ Sabat để dưỡng sức đồng thời có giờ chăm sóc người thân yêu… vô cùng nhân đạo, thế giới ngày nay được thừa hưởng mà không biết ơn Chúa.

   2/ Lao động và nghỉ ngơi là định luật thiên nhiên của Chúa: Ngày sáu khắc con người lao động - đêm năm canh, yên giấc nghỉ ngơi … (thánh vịnh)

- Chúa dựng nên ngày lại dựng nên đêm. (thánh vịnh)

   3/ Lệnh truyền của Chúa ở trên là nguồn gốc mọi Tuần Tĩnh tâm trong Giáo Hội. (tĩnh tâm mùa chay, tĩnh tâm mùa vọng… gọi là Tuần Đại phúc. và bao cuộc tĩnh huấn khác…) Giáo hữu trưởng thành phải biết quý trọng, tham gia.

   4/ Xã hội ngày nay quá nhiều tiếng động: máy móc công nghiệp, máy bay, xe cộ… kể cả ca nhạc với máy tăng âm cực lớn… tiếng động đã bị liệt vào hàng ô nhiễm độc hại giết người “Pollution Of Sound

   5/ Nghỉ ngơi trong yên tĩnh là nhu cầu và quyền lợi của mọi người. mọi người phải tôn trọng nhất là hàng xóm láng giềng, đêm hôm không được ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh của bà con xung quanh.

   6/ Weekend … là cần thiết và hữu ích nếu biết tổ chức tốt… cho con cái đi đây đi đó, biết đây biết đó “Đi ngày đàng học sàng khôn”

   7/ Ngày nay có nhiều người lạm dụng weekend… ăn chơi xả láng… thay vì được bồi đưỡng xác hồn… thì lại làm cho “Xác nát, hồn tan”. Lãng phí tiền bạc, thời giờ, sức lực…

            ***********

Xin cho chúng con biết nghệ thuật nghỉ ngơi như ý Chúa muốn. Amen.

(Mc 6, 30-34)

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”

   1/ Trong công việc tạo dựng, Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày Sabat… (Nguồn gốc viêc nghỉ Chúa nhật (và cả thứ bẩy thời nay). Ban cho loài người ngày Sabat, Thiên Chúa là ân nhân vĩ đại và nhân đạo nhất của loài người và muôn vật. Luật Sabat đòi chủ phải cho các tôi tớ nô lệ, cả trâu bò lừa ngựa nghỉ trọn ngày thứ bẩy… nếu không, chủ nào chẳng tham lam vắt kiệt sức lao công và súc vật… Nghỉ Sabat để dưỡng sức đồng thời có giờ chăm sóc người thân yêu… vô cùng nhân đạo, thế giới ngày nay được thừa hưởng mà không biết ơn Chúa.

   2/ Lao động và nghỉ ngơi là định luật thiên nhiên của Chúa: Ngày sáu khắc con người lao động - đêm năm canh, yên giấc nghỉ ngơi … (thánh vịnh)

- Chúa dựng nên ngày lại dựng nên đêm. (thánh vịnh)

   3/ Lệnh truyền của Chúa ở trên là nguồn gốc mọi Tuần Tĩnh tâm trong Giáo Hội. (tĩnh tâm mùa chay, tĩnh tâm mùa vọng… gọi là Tuần Đại phúc. và bao cuộc tĩnh huấn khác…) Giáo hữu trưởng thành phải biết quý trọng, tham gia.

   4/ Xã hội ngày nay quá nhiều tiếng động: máy móc công nghiệp, máy bay, xe cộ… kể cả ca nhạc với máy tăng âm cực lớn… tiếng động đã bị liệt vào hàng ô nhiễm độc hại giết người “Pollution Of Sound

   5/ Nghỉ ngơi trong yên tĩnh là nhu cầu và quyền lợi của mọi người. mọi người phải tôn trọng nhất là hàng xóm láng giềng, đêm hôm không được ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh của bà con xung quanh.

   6/ Weekend … là cần thiết và hữu ích nếu biết tổ chức tốt… cho con cái đi đây đi đó, biết đây biết đó “Đi ngày đàng học sàng khôn”

   7/ Ngày nay có nhiều người lạm dụng weekend… ăn chơi xả láng… thay vì được bồi đưỡng xác hồn… thì lại làm cho “Xác nát, hồn tan”. Lãng phí tiền bạc, thời giờ, sức lực…

            ***********

Xin cho chúng con biết nghệ thuật nghỉ ngơi như ý Chúa muốn. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo