THỨ HAI TUẦN 13 TN

“Anh hãy đi theo Tôi,
cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8, 18-22)

   1/ Chúa Giêsu đến và đòi người ta một chọn lựa dứt khoát theo Chúa hay không theo Chúa (không thể trung lập vừa theo vừa không theo…).

   2/ Theo Chúa thì được sống; không theo Chúa thì phải chết.

   3/ Việc theo Chúa không thể trì hoãn: “Kẻ đã cầm cày mà còn ngoái lại sau thì không xứng hợp với Nước trời” (Lc 9, 62).

   4/ Theo Chúa thì phải chấp nhận gian khổ, vào cửa hẹp: “Con chồn có hang, con chim có tổ, con Người không có nơi tựa đầu” (c 20).

   5/ Kẻ chết? Có 2 nghĩa:

- Hãy để kẻ chết … Ý Chúa muốn nói tới những kẻ đang còn ngồi trong bóng tối tử thần (chưa được Đức Kitô giải thoát, chưa theo Chúa).

- Chôn kẻ chết của họ… Đây là những người lìa cõi thế.

   6/ Chúa gọi những kẻ chưa theo Chúa là “Kẻ chết” vậy thì những kẻ bắt đầu theo Chúa là “Những kẻ sống” (Sống phần linh hồn và giữ được luôn cả sự sống phần xác đời này và đời sau).

   Lạy Thầy! không theo Thầy thì chúng con biết theo ai đây vì chỉ Thầy mới có sự sống đời đời (Ga 6, 68).

***********

Bỏ Ngài con biết theo ai, vì Ngài có lời ban sự sống… (P. Kim).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo