THỨ HAI TUẦN 2 PS

“Tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào
nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi
Nước và Thánh Thần” (Ga 3, 1-8)

   Sự cần thiết của Bí tích Rửa Tội.

   1/ Hình ảnh Môsê khi còn nằm trong thúng trét hắc ín bên bờ sậy sông Nil thì là nô lệ bị án tử… Khi được công chúa vớt ra khỏi nước, nhận làm con nuôi thì là người của hoàng tộc. (Môsê có nghĩa là vớt ra khỏi nước)

   Người được rửa tội cũng qua dòng nước được gột rửa khỏi quá khứ tội lỗi, trở thành con cái Thiên Chúa, với quyền thừa kế nước trời.

   2/ Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Roma đã trình bày: “Bạn là cành ôliu dại mà được tháp vào gốc cây ôliu chính và được hưởng dồi dào sức sống từ cây ấy” (qua phép rửa tội ta được tháp vào cây ôliu chính là Đức Kitô) (Rm 11, 17). Người còn ví: Dìm vào Nước là chết cho tội, lên khỏi Nước là sống lại với Đức Kitô (Rm 6, 3- 11).

   3/ Sống Bí tích Rửa Tội là từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và sống cho Chúa, tức là làm lành, lánh dữ theo lý tưởng Tin Mừng.

            ***********

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được chịu phép Rửa Tội. Xin cho chúng con luôn làm lành, lánh dữ. Amen.

   Ghi chú: Có 3 hình thức chịu phép rửa, theo giáo lý công giáo:

- Rửa bằng nước… (thông thường)

- Rửa bằng lửa (lòng ước ao) một dự tòng ước ao chịu phép rửa nhưng khóa giáo lý chưa kết thúc… rồi bị chết bất ưng… kể như đã được rửa tội bằng lòng ước ao.

   Những người không tôn giáo hoặc theo tôn giáo khác do được giáo dục sai lầm… nhưng ăn ở ngay lành theo lương tâm, không tích cực từ chối đạo Chúa… giả như họ được biết rõ đạo Chúa thì chắc họ sẽ theo… họ được kể vào số người được chịu phép rửa bằng Lửa (ước ao)

- Rửa bằng máu: người lương, bênh vực lẽ phải, bênh vực đạo, che chở tín hữu trong cơn bắt bớ… rồi chính họ bị giết vì đạo mà không oán hận. Họ được rửa tội bằng Máu.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo