THỨ NĂM TUẦN 11 TN

“Khi cầu nguyện, anh chị em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ là nói nhiều sẽ được nhận lời…” (Mt 6, 7-15)

   1/ Cầu nguyện làThưa chuyện với Chúa” (như nói chuyện với ba má mình).

   2/ Nhiều người lầm cho rằng cầu nguyện là đọc kinh … hãy nhớ đọc kinh chỉ là một trong nhiều cách cầu nguyện. Đọc kinh nhiều mà thiếu suy gẫm lời kinh… thì rơi vào khuyết điểm “lải nhải như dân ngoại”.

   3/ Khi cầu nguyện hãy nói với Chúa về tất cả những gì mình muốn tỏ bày, muốn xin … Có thể đựa vào một kinh thôi, suy gẫm và cầu nguyện theo ý tưởng của kinh đó…

   Thí dụ:

- Cúi xin Chúa sáng soi … xin ơn soi sáng từ Chúa, Chúa là ánh sáng, con là tối tăm…

- Cho chúng con được biết việc phải làm … việc nào?... bổn phận với Chúa, với gia đình, giáo hội, xã hội và với bản thân…

- Từ khởi sự cho đến hoàn thành … khởi sự? thi hành? hoàn thành?... cần ơn gì của Chúa?

- Đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen… “Không có Thầy các con không thể làm gì được” (Ga 15, 5).

   4/ Kinh Lạy Cha là mẫu mực duy nhất Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện. Hãy theo đó mà tâm sự với Chúa…

- Hạnh phúc có Cha trên trời

- Làm sao cho sáng danh Cha? (chỉ có việc lành mới làm sáng danh Cha)

- Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện… làm thế nào?

- Xin Cha ban cơm bánh

- Xin tha tội… (mình cũng phải tha cho ai làm phiền mình… )

- Xin tránh xa cám dỗ … (làm sao tránh được?)

- Xin cứu khỏi mọi sự dữ. Amen … (sự dữ nhiều không? Ai cứu nổi?)

   5/ Năng đọc kinh này, đọc chậm. suy nghĩ và cầu nguyện theo những ý trên, quyết tâm thực hành… thế mới là cầu nguyện đích thực.

***********

   “Các con hãy cầu nguyện luôn, đừng bao giờ chán” (Lc 18, 1).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo