THỨ NĂM TUẦN 2 PS

“Người được Thiên Chúa sai đi thì nói
Lời Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần khí
cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3, 31-36)

   1/ Ai được Chúa sai đi? - Dĩ nhiên trước hết là Đức Kitô (Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. (Ga 20, 21)) rồi đến các tiên tri, các tông đồ, những người được các tông đồ và những người kế vị đặt tay truyền chức rồi cho bài sai… cuối cùng là tất cả chúng ta: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, làm cho muôn dân thành môn đệ Thầy, bằng việc rửa tội cho họ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần cùng dạy họ tuân giữ những điều Thầy truyền cho các con. Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 19-20).

   2/ Nói Lời Thiên Chúa thế nào?

- Các Tông Đồ nói lại lời đã nghe từ Chúa Giêsu, các thừa sai thì giảng dạy giáo lý các tông đồ… còn chúng ta cứ nói chuyện đời thường với mọi người nhưng cách nói, nội dung lời nói không tầm thường. Hãy nói năng cách lịch sự, chân tình, khiêm tốn, ngay thẳng, trong sạch… không gian dối.

   Nội dung câu chuyện phải tích cực đem lại bình an, niềm vui, sự đoàn kết, sự công bình, bác ái, tính chân thật, niềm phấn khởi vươn lênTóm lại nói lên lý tưởng Tin MừngKhông bao giờ nói lời gian dối  (1Pr 2, 23).

   Những lời nói chân thành lại đi liền với một đời sống y như những lời mình nói ra … Thì Sứ điệp Lời Chúa sẽ được chuyển giao và có sức lan tỏa ra xung quanh nhờ tác động của Thánh thần, như Chúa đã hứa: “Thiên Chúa ban Thần khí cho Người vô ngần vô hạn”.

            ***********

Xin cho chúng con sống đời chứng nhân trong lời nói và nhất là trong đời sống hằng ngày. Amen.

“Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo” (tục ngữ VN).


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo