THỨ NĂM TUẦN 5 MC

          “Thật, Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời Tôi thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51- 59)

   1/ Ý chúa muốn nói tới cái chết đời đời, cái chết của linh hồn, cái chết thứ hai (theo thánh Gioan)

   2/ Cái chết phần xác (mọi người gọi là chết) đối với Chúa nó chỉ là giấc ngủ dài mà thôi. Vì ngày sau hết chúa sẽ cho sống lại, cả kẻ lành, kẻ dữ để cùng được phán xét. Lành thì lãnh thưởng, dữ thì bị phạt.

- Em bé 12 tuổi con ông trưởng hội đường ốm rồi chết… người ta om sòm chuẩn bị liệm xác, Chúa đuổi họ ra ngoài và phán: “Em có chết đâu, nó ngủ đấy mà”… họ cười nhạo Người… Người đã nắm tay em gọi em dạy và trao cho cha mẹ nó.

- Lazarô bạn thân của Chúa chết mấy ngày rồi, người đưa tin mới gặp được Chúa. Chúa nói với các tông đồ: “Lazarô đang ngủ, chúng ta về đánh thức anh dậy”. Các tông đồ thưa Chúa: “Lazarô bệnh mà ngủ được là sẽ khỏe”. Chúa mới cho biêt rằng anh đã “chết”. Kết quả Lazarô dù đã chôn 4 ngày rồi… Chúa vẫn cho sống lại.

   3/ Người Do Thái chỉ hiểu nghĩa chết là chết phần xác, là tắt thở… do đó họ mới phản đối dữ dội:

- Ông bị quỷ ám.

- Ông Abraham đã chết. các tiên tri cũng đã chết thế mà ông nói: ai giữ lời ông thì không chết

- Ông có hơn tổ phụ Abraham không? Người cũng đã chết… các tiên tri cũng đã chết. Ông coi mình là ai?

   4/ Chúa cho họ biết Chúa Cha đã cho Abraham thấy Ngài giữ đúng Giao ước, là cho Abraham thấy dòng dõi của ông, Đấng Cứu Thế. Ông đã thấy và đã nhẩy mừng.

   5/ Chúa còn nói rõ về nhân thân của Ngài: “Trước khi Abraham có thì tôi “Hằng Hữu”” (Danh hiệu Thiên Chúa toàn năng.)

   Kết luận hiểu đúng Kinh Thánh là vấn đề sống chết. Hiểu đúng sẽ sống, hiểu sai thì chết.

   Chỉ có Giáo hội Công giáo mới hiểu đúng Kinh Thánh cách tuyệt đối. Hội Thánhhiền thê của Chúa Kitô, chẳng ai hiểu Đức phu quân bằng hiền thê của Người.

   Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi quản lý các Mầu nhiệm thánh” (1Cr 4,1).

            ***********

Xin cho chúng con học hiểu Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Giáo hội, để nhờ giữ đúng Lời Chúa. Chúng con không phải chết mà được sống đời đời. Amen.

Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con… Lời Ngài là hạnh phúc đời con. (Nguyễn Duy)


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo