THỨ NĂM TUẦN 8 TN

“Thưa Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Chúa đáp: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Mc 10, 46-52)

   1/ Hãy xem lòng tin của anh mù:

- Vừa nghe nói Chúa đến, anh kêu to: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi”.

- Con Vua Đavit là danh hiệu Đấng Cứu Thế (anh tin chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế).

- Xin thương xót tôi: anh tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa.

- Người ta mắng anh, bảo anh im đi: anh càng kêu to hơn.

- Nghe nói Chúa gọi anh: anh vứt áo choàng lại, đứng phắt dạy đến với Chúa (thái độ háo hức đến với Chúa, sẵn sàng từ bỏ mọi sự).

- Anh chỉ xin được thấy … (không xin gì khác)

   2/ Nhờ tuyệt đối tin Chúa, anh đã được thấy, “Tức khắc anh đi theo Người trên đường Người đi”.

   3/ Chúng ta thể hiện niềm tin vào Chúa Giêsu như thế nào?

Có mạnh mẽ không? có vượt qua chướng ngại không? có dám từ bỏ những vướng bận không? có nhận ra nhu cầu thấy là cần thiết không? (thấy tội lỗi của mình, thấy sự nguy hiểm của danh, lợi thú? thấy âm mưu ma quỷ? thấy mục đích đời mình? và thấy cần phải theo sát bên Chúa không quản ngại gian nan, khốn khó? Thấy Nước Trời đang đợi ta?)

   4/ Không thấy những thứ đó thì dù mắt ta có mở ta vẫn bị mù.

            ***********

Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi… (P. Kim).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo