THỨ NĂM TUẦN THÁNH

“Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1-15)

   1/ Câu nói có 2 nghĩa:

- Đến cùng theo thời gian là đến hơi thở chót, trút linh hồn.

- Đến cùng theo mức độ là tình yêu lớn đến nỗi không thể lớn hơn, không thể thêm được gì.

   2/ Tình Chúa Yêu môn đệ, hiểu theo cả hai nghĩa.

   Chúa tận dụng những giờ phút cuối cùng để dạy đỗ môn đệ những bài học cần thiết nhất cho cuộc sống sau khi Chúa ra đi:

   a/ Khiêm nhường: Chúa rửa chân cho môn đệ (công việc của nô lệ).

   b/ Can đảm và bình tĩnh: Sắp tới giờ chịu tử nạn Chúa vẫn bình thản dạy dỗ.

   c/ Bao dung: Chúa biết ai nộp Chúa, ai chối Chúa, ai bỏ Chúa để thóat thân… Chúa chịu đựng và tha thứ, không một lời trách móc…

   d/ Cảnh giác: “Anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu”.

   e/ Bác ái: “Thầy đã nêu gương… anh em cũng làm như Thầy”.

   f/ Đoàn kết: “Chúa và Thầy mà còn rửa chân anh em… thì đến lượt anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Chỉ có “nên một” mới sống còn “Chia rẽ là chết”.

            ***********

Xin cho chúng con thấm nhuần những bài học cuối cùng Chúa để lại để chúng con tiếp tục sự nghiệp cứu chuộc của Chúa. Amen.

   Câu chuyện cổ tích: Người cha có 5 con trai, giờ chết sắp đến, ông bảo lấy 1 bó đũa, cột chặt lại rồi bảo từng đứa bẻ… chẳng ai bẻ được. Ông bảo cởi dây ra, bẻ từng chiếc… một loáng bẻ gẫy hết… ông gật đầu rồi tắt thở nhẹ nhàng…


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo