THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

Mt. 5, 20- 26

“Nếu anh chị em không ăn ở công chính hơn
những Luật sỹ và Biệt phái,
anh chị em sẽ chẳng được vào Nước Trời”

1/ Truyền thống các tiên tri dạy rằng người ta nên công chính nhờ tuân giữ lề luật.

   2/ Điều đó không sai nếu biết rằng Chúa Giêsu mới là đỉnh cao của lề luật. Ngài chính là Lề luật.

   3/ Hiểu rõ như thế nên thánh Phaolô mới quả quyết: Người ta nên công chính không phải vì làm các Điều Luật dạy mà là tin vào Đức Giêsu Kitô (Gl 2, 16).

   4/ Luật của Đức Kitô cực kì thánh thiện:

- Cựu Ước còn chấp nhận biện pháp trả thù: “Mắt thế mắt, răng đền răng”. Chúa Giêsu chủ trương tha thứ, bao dung, hòa giải. Bất bình với anh em ư?... để của lễ đó về làm hòa trước đã…

- Sự công bằng là tuyệt đối: Trả tới đồng xu cuối cùng (câu 26).

- Bác ái đỉnh cao: Một bát nước lã cho anh chị em cũng được Cha ban thưởng (Mt 10, 42).

   5/ Phải công nhận Biệt Phái và Luật Sỹ giữ luật rất chi ly, cặn kẽ… nhưng chỉ là luật Cựu Ước thôi… chưa giữ luật Chúa Giêsu… cho nên Chúa mới tuyên bố: “Nếu anh chị em không công chính hơn các Luật sỹ và Biệt phái thì chẳng được vào Nước Trời”. Cái hơn ở đây chính là luật của Chúa Giêsu. (Thiếu Chúa Giêsu là thiếu tất cả).

            ***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi đìu hiu giá lạnh khô cằn... Bởi vì Giêsu thuở ấy, suốt ngàn năm qua còn đây, vẫn hát cho tôi khúc tình ca: “yêu là Tất Cả”. Tôi chọn Giêsu yêu để sống, tôi cùng Giêsu sống để yêu, cho mãi xôn xao những niềm vui giữa cuộc đời...” (Ý Vũ).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo