THỨ SÁU TUẦN 16 TN

“Kẻ nghe lời và hiểu (đem ra thực hành)
thì tất nhiên sinh hoa kết quả... 100, 60, 30” (Mt 13, 18-23)

   1/ Không ai giải thích Lời Chúa rõ hơn Chúa Giêsu... (Tin Mừng hôm nay).

   2/ Nghe Lời Chúa mà như không nghe… vì còn mải “quẹt” điện thoại; nghe tai này tuột tai kia; nghe như “vịt nghe sấm”; nghe như “nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn”... thì đó là tâm hồn vệ đường...

   3/ Kẻ nghe Lời Chúa cách nông nổi nhất thời... gặp thử thách liền bỏ ngay... đó là tâm hồn sỏi đá...

   4/ Kẻ nghe Lời Chúa mà lòng còn chứa đầy tội lỗi, đam mê xấu... đó là tâm hồn bụi gai...

   5/ Kẻ chân thành lắng nghe Lời Chúa, ghi nhớ, tìm hiểu, tuân giữ, áp dụng ngay vào cuộc sống..giúp người khác hiểu và sống như lời dạy... đó là mảnh đất tốt, hạt giống sinh hoa trái gấp 100, 60, 30...

   Ai có tai thì nghe, có trái tim thì yêu, có óc thì hiểu, có tay thì làm theo... Ðó là Ðại phúc.

***********

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối... (Ng. Duy).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo