THỨ SÁU TUẦN 18 TN

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy
thì sẽ giữ được mạng sống ấy” (Mt 16, 24-28)

   1/ Cứu mạng sống? - Ý Chúa muốn nói tới những người chỉ lo cho mình được đầy đủ, dư dật những nhu cầu, những tiện nghi, hưởng thụ những sự sung sướng, thỏa mãn ở đời này... không lo gì cho linh hồn mình cả. Tiệc vui nào cũng có lúc tàn... vật chất qua đi, sung sướng chẳng còn mãi... và bản thân họ cũng qua đi..chẳng ai sống mãi mà hưởng sung sướng.

   2/ Liều mạng vì Thầy? - Ý Chúa muốn nói tới những ai sẵn sàng chấp nhận hi sinh, từ bỏ những gì xác thịt ưa thích: giầu sang, ăn ngon, mặc đẹp, tiện nghi đầy đủ, xác thịt thỏa mãn... để đi theo Chúa vào con đường hẹp, sống theo Tin mừng, phục vụ Tin mừng, rao giảng Tin mừng... Họ cũng qua đi nhưng sự sống linh hồn họ còn mãi trong hạnh phúc đời đời bên Chúa.

   3/ Châm ngôn cần ghi nhớ: “Được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì cũng vô ích” (c. 28). Câu này đã làm cho chàng sinh viên Phaxicô Xaviê bỏ những mộng ước thế gian, đi tu, làm Linh Mục, sang Ấn Độ truyền giáo (rửa tội gần 100.000 người)... và đã làm Thánh bổn mạng các xứ truyền giáo.

   Đức Cha Jean Cassaigne, con duy nhất của một gia đình công chức ở Pháp, nếu ở đời thì chắc chắn đầy đủ, không phải lo thiếu thốn... nhưng đã đi tu, nhập hội Thừa Sai Paris, làm Linh Mục... Năm 1926 được sai sang Việt Nam... xuống Cái Nhum học tiếng Việt... 1927 được sai làm Cha Sở họ đạo Dilinh chưa ai có đạo... Ngài lăn lộn truyền giáo lập được 7 họ đạo từ Cầu Đất (Đà Lạt) tới Bảo Lộc... Lập trại Phong Dilinh, tất cả đều tồn tại và phát triển tới nay... Năm 1942 được Phong Giám Mục địa phận Sài Gòn... 1955 nghỉ hưu, Ngài không về Pháp mà về sống với người phong tại Dilinh... 1973 Ngài qua đời vì lây bệnh phong cùi... chôn tại trại Phong Dilinh... Ngài sống đời đời.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo