THỨ TƯ TUẦN 11 TN

“Cha anh chị em, Đấng thấu suốt những gì bí ẩn sẽ thưởng công cho anh chị em” (Mt 6,1-6.16-18)

   1/ Ba việc đạo đức truyền thống không những Do Thái giáo, Kitô giáo mà các tôn giáo khác cũng làm, chỉ khác nhau ở động lực và cách làm mà thôi.

   2/ Cả ba bài học Chúa Giêsu đều dùng kiểu nói văn chương “cường điệu” để phán dạy:

- Bố thí (chia sẻ bác ái) “Đừng cho tay trái biết việc tay mặt làm”.

- Cầu nguyện: “Vào phòng đóng cửa lại” mà cầu nguyện.

- Giữ chay: “Rửa mặt cho sạch, chải đầu cho đẹp và xức dầu thơm”.

   Kiểu nói quá sự thật” để gây chú ý mà rút ra bài học.

   3/ Chúa dạy hai bài hoc:

   a/ Làm việc lành để vui lòng Cha trên trời (không phải để được coi là người đạo đức, thánh thiện hay để lấy tiếng thơm…)

   b/ Làm việc lành phải tuyệt đối kín đáo, âm thầm, khiêm tốn, nhiệt tình và vô tư (nếu có thủ lợi thì chỉ trông chờ Cha trên trời mà thôi).

   Xin cho chúng con siêng năng làm những việc lành phúc đức chỉ để vui lòng Cha và lợi ích cho anh chị em, không vì bằng ân nhân hay được ghi tên trên công trình, được đăng báo…

            ***********

 “Chúa là gia nghiệp đời con. Là Cha nhân ái, nguồn mến yêu, nguồn sống hy vọng của con” (Hoàng Ngô).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo