THỨ TƯ TUẦN 2 PS

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết
nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16-21)

   1/ Chúa thể hiện tình yêu chúng ta qua muôn vàn hình thức: tạo dựng nên ta, ban mọi điều kiện thuận lợi để ta sống và phát triển… bao dung tha thứ lỗi phạm của ta… nhưng bằng chứng yêu thương lớn lao nhất đó là ban cho chúng ta chính Con một Ngài là Đức Giêsu Kitô.

   2/ Thánh Phaolô nói: “Ban Con Một Yêu Dấu là ban hết tất cả cho ta”.

   3/ Đức Giêsu như phao cứu hộ được thả xuống cho chúng ta trong lúc đắm thuyền trên biển. Ai bám vào phao thì được cứu sống. Ai chê không bám vào thì đương nhiên bị sóng cuốn đi: “Ai tin vào Con của Người thì được sống còn ai không tin thì bị lên án rồi” là như vậy.

   4/ Bám vào phao cứu hộ Giêsutin cậy Người và tuân giữ những lời Người dạy qua miệng các thừa tác viên của Người. Thiên thần mở cửa ngục cho các tông đồ và ra lệnh: Các ông hãy đi vào trong Đền thờ mà nói cho dân những Lời ban Sự Sống (Cv 5, 20)

   5/ Thánh Phêrô trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: “Các con có muốn bỏ Thầy mà đi không?” Ông thưa Chúa: Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có Lời ban Sự Sống Đời Đời (Ga 6, 67-68).

   Trong biến cố đại hồng thủy, ai, con vật nào vào được con tàu của ông Noe thì được Sống còn mọi sinh vật không vào tàu đều chết hết.

   Đức Kitô chính là con Tàu Noe, ai muốn sống thi vào, ai chê không vào thì đã tự nguyện chọn cái chết.

            ***********

Bỏ Ngài con biết theo ai vì Ngài có Lời ban Sự Sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian… (P. Kim)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo