THỨ TƯ TUẦN 2 TN

“Ngày Sabat được làm lành, không được làm điều dữ. Được cứu người, không được hại người” (Mc 3. 1-6)

   1/ Nguyên tắc của Chúa Giêsu và của Thiên Chúa là như vậy.

   2/ Người Do Thái rình để có cớ đổ lỗi và bắt Chúa… họ làm sai mục đích của ngày Sabat.

   3/ Họ không muốn cho Chúa Giêsu cứu người… họ làm sai…

   4/ Họ bàn tính với nhóm Hêrôđê tìm cách giết Chúa Giêsu… Họ quá sai khi lợi dụng ngày Sabat để hại Chúa.

   Kết luận: Một điều luật vốn tốt lành như vậy mà vì không theo Đức Giêsu nên đã hiểu sai, dẫn tới hậu quả là âm mưu giết người.

   Lạy Chúa Giêsu là Luật tốt nhất và đúng nhất. Chúng con nguyện theo Chúa suốt đời.

Này Chúa hỡi! con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi” (T. Tân)


Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo