THỨ TƯ TUẦN 4 PS

“Tôi là ánh sáng, Tôi đến thế gian để bất cứ ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12, 44-50)

   1/ Ánh sáng ở đây hiểu theo nghĩa bóng tức là Ánh sáng linh hồn, sự sáng suốt tâm linh.

   2/ Ánh sáng của trí khôn hiểu biết đúng đắn về mọi vấn đề, tránh được lầm lẫn, sai lạc vô cùng tai hại. người ta nói: “Sai 1 ly, đi một dặm”.

   3/ Ánh sáng đức tin, tìm đúng chân lý để tin. Chính xác hơn là tìm thấy Đấng là Chân lý đức tin. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không tin Thầy (Ga 14, 6).

   4/ Ánh sáng tâm hồn, đó là Tấm lòng đã được Chúa thanh tẩy, biết chạnh thương, bao dung, nhậy bén trước những nỗi đau khổ của người khác, giống như người Samaritanô nhân hậu.

   5/ Người không tin Chúa Giêsu, thì không biết sự thật, nên mê tín dị đoan, tin thờ ngẫu tượng, thờ cả rắn rít, chó, voi, thờ các lãnh tụ… Thường là những con người độc tài khát máu như Pônpốt, Hítler… Xây đền miếu, tượng đài hoành tráng tốn phí, đốt vàng mã… tốn tiền vô ích lại gây ô nhiễm… coi bói toán tử vi, ngày giờ… toàn chuyện lừa gạt… Cuối cùng chết chẳng được vào Thiên Đàng… không tin Chúa Giêsu khổ sở vậy đó!

   Chúng con được Chúa ban Đức Tin. Chúng con cám ơn Chúa muôn ngàn trùng…

***********

 “Tin hay không tin… là sống mãi hay trầm luân…”


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo