THỨ TƯ TUẦN 8 TN

“Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Các ông đáp:  ‘Thưa được’. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu, anh em sẽ chịu, còn…” (Mc 10, 32-45)

   1/ “Chén” là chén đắng, chỉ cuộc khổ nạn và cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu.

   2/ “Phép Rửa” Là phép rửa bằng Máu Chúa đổ ra trên cây Thập Giá.

   3/ Hai ông Giacôbê và Gioan thưa uống được có nghĩa là các ông sẵn sàng chịu khổ, chịu nhục với Chúa và vì Chúa.

   4/ Chia sẻ gánh nặng của Chúa thì phải phục vụ anh em như Chúa đến để Phục vụ chứ không để được phục vụ.

   5/ Chia sẻ gánh ngặng với Chúa thì hãy “bẻ mình ra” phân phát cho anh chị em như Chúa dã “Thí mạng sống làm giá cứu chuộc mọi người”.

   6/ Muốn chung số phận với Chúa thì hãy cùng đứng chỗ bét với Chúa, không ham làm đầu, đứng đầu.

   7/ Sẵn sàng chia sẻ đau khổ với Chúa thì hãy vác Thánh giá đỡ Chúa như ông Simon xưa: Cặm cụi, âm thầm làm lợi ích cho Chúa, Nước Chúa và tha nhân không quản ngại gian khổ.

   Một anh xì ke nhiều năm… gia đình hầu như tan nát… một hôm đang nhậu trong quán, một bà già chống gậy đi qua, dừng lại nói vào trong quán: “thằng hai không thấy vợ con mày khổ sở hay sao mà còn nhậu với nhẹt mãi? về đi con! chiều nay đi xưng tội”.

   Lời của bà đánh động tim anh, anh chẩy 2 hàng nước mắt… đứng lên về nhà xin lỗi vợ con rồi đi xưng tội, dự giờ lòng thương xót Chúa rồi gia nhập Lêgiô Mariae… hết tâm làm việc nuôi vợ con và lao vào công tác tông đồ “bảo tồn sự sống” khuyên nhủ chị em “lỡ bầu” giữ lấy con, tìm nơi “mái ấm chờ sanh” gởi vô… anh còn lập một đường dây nóng: Bất kể ngày đêm, những chị em lượm xác thai nhi bị phá ở các bệnh viện ới gọi là xách xe tới ngay… đóng gói đưa về Dòng Chúa Cứu Thế tập trung để đưa lên Mai Thôn an táng.

   “Uống được chén đắng với Chúa” là như thế đó!

            ***********

 “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng Người phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Người, ta sẽ cùng Người thống trị” (2 Tm 2, 11).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo