DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

 

Website: tansachau.com

Tháng 06 năm 2020

Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

01

Ông Bà Trùm Cường

K4

200.000

02

Cô Vui

Cha đưa

3.000.000

03

Bà Út

K3

100 kg gạo

04

Bà Mai Viết Sinh

USA

5.000.000

05

Bà Vui

K3

100 kg gạo

06

Ân nhân

K6

300.000

07

Ân nhân

Chị Mừng đưa

500.000

08

Anh Duy

TGB

200.000

09

Ông Vũ Văn Mão

K3

1.000.000

10

Anh Chị Khiêm Nhung

K3

500.000

11

Ân nhân

TCL

300.000

12

Ân nhân

K1

100 kg gạo

13

Ông Tỵ

K4

2.000.000

14

Bé Kim Long

Lớp KT2B

200.000

15

Anh Dũng

K5

500.000

16

Maria Ánh

K1

1.000.000

17

Bà Cảnh

K1

500.000

18

Ông bà Trùm Bai

K1

1.000.000

19

Nguyễn Trịnh Thanh Tâm

 

1.000.000

20

Bà Nguyễn Thị Cường

K6

100 kg gạo

21

Ân nhân

K3

2.000.000

22

Ân nhân

K1 (TG 1.000.000)

2.000.000

23

Cô Nhài

 

300.000

24

Ân nhân

01 xe lăn

500.000

25

Ân Nhân

K4

100.000

26

Anh chị Hồ Văn Tín

283 HVT

5.000.000

27

Bà Hải

K1

20 kg đường

28

Ân nhân

K3

500.000

29

Chị Tuyết

Khu nhà số 09

500 kg gạo

30

Anh Hoàng

TGB, K4

50 kg gạo, 20 kg chuối, 300 trứng

31

Chị Ba

Tân Bình

1.000.000

32

Anh Dũng Chị Dung

USA

200 Kg gạo

33

Anh Sơn

K6

500.000

34

Bà Phúc

USA K3

1.000.000

35

Anh Chị Phúc

K6

2.000.000

36

Cô Thạch Vĩnh

K1

500.000

37

Anh Chị Mười Nhung

USA

100 USD

38

Chị Thủy

K3

50 kg gạo

39

Anh chị Hiếu Nguyệt

K1

1.000.000

 

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo