Tin Tức

CHÚA NHẬT 6 PS năm B

  “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15, 9-17)        1/ Yêu ai là cho người ấy những gì tốt đẹp cả tinh thần lẫn vật chất.    2/ Cho bó bông, quá dễ, cho tiền bạc, áo quần, nhà cửa… cũng không khó (miễn là chúng ta có và chúng ta yêu thật lòng,…

THỨ BẨY TUẦN 5 PS

“Anh chị em không thuộc về thế gian, vì Thầy đã chọn anh chị em và tách ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh chị em” (Ga 15, 18-21)    1/ Chúa Giêsu mặc xác phàm sống giữa chúng ta trên thế gian mà Ngài lại nói Ngài không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây có nghĩa gì?    2/ Chắc chắn không phải không…

THỨ SÁU TUẦN 5 PS

“Điều răn mới Thầy ban cho anh chị em là anh chị em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh chị em”. (Ga 15, 12-17)    1/ Đạo Môsê đã có Luật Yêu Thương: “Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù” (Mt 5, 43).    2/ Đạo Mới của Chúa Giêsu có Điều răn mới. mới ở chỗ:…

THỨ NĂM TUẦN 5 MC

          “Thật, Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời Tôi thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51- 59)    1/ Ý chúa muốn nói tới cái chết đời đời, cái chết của linh hồn, cái chết thứ hai (theo thánh Gioan)    2/ Cái chết phần xác (mọi người gọi là chết) đối với Chúa nó chỉ là giấc ngủ dài mà thôi.…

THỨ TƯ TUẦN 5 PS

“Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái thì Người chặt đi còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. (Ga 15, 1-8)    1/ Cành gắn kiền với cây mà không sinh trái là hình ảnh những người đã được rửa tội nhưng sống…

THỨ BA TUẦN 5 PS

“Thầy đi về cùng Cha bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (Ga 14, 27-31)    1/ Giáo lý dạy: Ba Ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ở đây Chúa Giêsu lại bảo: “Cha cao trọng hơn Thầy” Hiểu thế nào ?    2/ Ở chỗ này Chúa Giêsu nói trong tư cách là Ngôi Hai nhập thể làm Người. (có yếu tố loài…

NGÀY 03 THÁNG 05 - Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê tông Ðồ

“Thầy là đường, sự thật và sự sống”  (Ga 14, 6-14)    1/ Chúa Giêsu là đường duy nhất dẫn về trời, không có đường nào khác.    Chúa bảo: “Không ai đã lên trời trừ Con Người từ trời xuống” (Ga 3, 13). Chỉ có Đấng từ trời xuống mới biết đường lên trời. Cứ bám lấy Chúa Giêsu là không bao giờ lạc đường…

CHÚA NHẬT 5 PS năm B

“Điều làm Cha Thầy được vinh hiển là anh chị em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của '". (Ga 15, 1-8)    1/ Hoa trái Chúa Giêsu muốn nói ở đây là: Các việc lành phúc đức, chúng ta làm được.    2/ Dụ ngôn cây nho và cành cho thấy: cành nho chỉ có thể ra trái khi gắn liền với thân cây, hút nhựa…

NGÀY 01 THÁNG 05 - Kính Thánh Giuse thợ - Ðầu tháng hoa - Ngày quốc tế Lao động

“Ông này không phải con bác thợ mộc sao?... Và họ không tin”  (Mt 13, 54-58)    1/ Dân làng Nazaret “bé cái lầm”... giả như Đức Giêsu là con vua này, quan nọ... thì họ tin ngay... nhưng biết rõ Ngài là con bác thợ mộc Giuse... họ coi thường, không tin dù công nhận Ngài khôn ngoan, tài giỏi, làm được…

THỨ SÁU TUẦN 4 PS

“Anh em đừng xao xuyến, hãy tin Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1-6)    1/ “Đời là bể khổ”, đủ mọi nỗi gian nan khốn khó, không xao xuyến sao được? Thế mà Đức Giêsu bảo ta: “Đừng xao xuyến”.    Làm thế nào để hết xao xuyến? - “Tin Thiên Chúa, tin Đức Giêsu”. Phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng.…

THỨ NĂM TUẦN 4 PS

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13, 16-20)    “Sai đi, sai đến” là điều tối quan trọng trong đạo Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng không tự mình đến, mà được Cha sai xuống trần để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha: “Như Cha đã…

THỨ TƯ TUẦN 4 PS

“Tôi là ánh sáng, Tôi đến thế gian để bất cứ ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12, 44-50)    1/ Ánh sáng ở đây hiểu theo nghĩa bóng tức là Ánh sáng linh hồn, sự sáng suốt tâm linh.    2/ Ánh sáng của trí khôn hiểu biết đúng đắn về mọi vấn đề, tránh được lầm lẫn, sai lạc vô cùng tai…

Mười bốn linh mục Công giáo Ấn Độ chết vì Covid-19 trong vòng bốn ngày - hiẹp thông cầu nguyện.

   G. Trần Đức Anh. O.P.  Ngày 25/04/2021  Chủ đề   COVID-19   Chỉ trong vòng bốn ngày, từ 20 đến 23/4/2021 vừa qua, mười bốn linh mục Công giáo Ấn Độ đã chết vì Covid-19. Họ thuộc vào số hơn hai mươi linh mục của Giáo hội bị thiệt mạng vì đại dịch trong vòng tháng vừa qua. Theo trang mạng Matters India,…

THỨ BA TUẦN 4 PS

Người Do Thái nói với Đức Giêsu: “Nếu Ông là Đấng Kitô, xin nói công khai cho chúng tôi biết…” (Ga 10, 22-30)    Chúa Giêsu đáp: - “Tôi đã nói rồi mà các Ông không tin”. - “Những phép lạ làm chứng cho Tôi, các ông cũng không tin… vì các ông không thuộc đàn chiên của tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi…”…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo