Tin Tức

THỨ SÁU TUẦN 25 TN

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9, 18-22)                 1/ Các con bảo Thầy là ai? Điều này mới quan trọng còn thiên hạ bảo thầy là ai chẳng quan trọng mấy.   2/ Trả lời trúng tức là đã biết Thầy và nhận ra mối tương quan giữa Thầy và mình, giữa mình và Thầy. Thầy làm gì cho mình và mình phải…

KÍNH NHỚ THÁNH PIO NĂM DẤU

NGUỒN ĐƯỢC LẤY TỪ https://hddmvn.net/loi-nhan-nhu-cua-cha-thanh-pio-nam-dau/

THỨ NĂM TUẦN 25 TN

“Ông Gioan ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 7-9)    1/ Vua Hêrôđê là điển hình của sự gian ác.   2/ Chém đầu ông Gioan, người công chính, đã nhắc bảo mình đừng phạm tội loạn luân mà không một chút hối hận.   3/ Tội lỗi của mình ngập đầu, bỉ ổi như…

THỨ TƯ TUẦN 25 TN

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 1-6) 1/ Tông đồ có nghĩa là Người được sai đi.   2/ Trong Giáo Hội Công Giáo, ai làm công tác nào cũng đều phải được sai đi. Một thầy giúp xứ tới giúp xứ nào cũng phải có thư giới thiệu hay “bài sai”.   3/ Ngày nay có nhiều…

Kinh Truyền Tin CN XXV TN A: Thiên Chúa không ngừng mời gọi tất cả mọi người

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha 20.9.2020 Kinh Truyền Tin CN XXV TN A: Thiên Chúa không ngừng mời gọi tất cả mọi người Trần Đức Anh, OP

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Noul) đến các giáo xứ trong TGP Huế

Ban Truyền Thông TGP Huế tổng hợp

Tin giả về “SÁCH LỄ ROMA 2020”

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới

Hồng Thủy - Vatican News Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” mời gọi các thiếu nhi tham gia sáng kiến “Vì hiệp nhất và hòa bình, một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi”, vào ngày 18/10 tới đây, để cầu nguyện cho thế giới.

THỨ HAI TUẦN 25 TN

“Đèn được đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8, 16-18)    1/ “Chúa là nguồn ánh sáng” (Tv 26, 1).   2/ Chúa Giêsu là ánh sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1, 9).   3/ Chúa Giêsu tự xưng: “Tôi là ánh sáng thế gian ai đến với Tôi sẽ…

THỨ BẢY TUẦN 24 TN

“Hạt rơi vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8, 4-15)    1/ Người gieo là Chúa Giêsu, hạt giống là Lời Chúa, không gian để giao là thế gian này.   2/ Người gieo kỳ lạ đem hạt giống quý giá, đắt đỏ gieo tứ tung, gieo hào phóng: cả vệ đường, đất sỏi đá, bụi gai...…

THỨ SÁU TUẦN 24 TN

“Các bà cùng đi với Chúa Giêsu và nhóm 12. Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các Ngài” (Lc 8, 1-3)    1/ Các bà đây không phải nhóm nữ tông đồ, mà là những người tin Chúa, theo đường lối Chúa. Việc đồng hành với Chúa và các môn đệ chỉ có tính nhất thời “chốc lát và một đoạn đường” mà thôi.   2/…

THỨ NĂM TUẦN 24 TN

  “Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”                                                   (Lc 7, 36-50)    1/ Chúa Giêsu cũng có bạn thuộc nhóm Pharisêu... Ông Simon. Người đã tới nhà ông dùng bữa (Người Pharisêu luôn đối nghịch với Chúa).   2/ Người tội lỗi đến…

THỨ TƯ TUẦN 24 TN

“Chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhẩy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than” (Lc 7, 31-35)    1/ Luôn có sự đối nghịch giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa tinh thần của Chúa Giêsu và tinh thần thế gian, giữa lối sống và công việc của Chúa Giêsu với lối sống và công việc của thế…

NGÀY 15 THÁNG 09 Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

  “Đứng gần Thập giá Chúa Giêsu, có Mẹ Người, chị của Mẹ Người, bà Maria vợ ông Clôpat và bà Maria Mađala... ” (Ga 19, 25-27 hoặc Lc 2, 33-35)   Nếu xét Kỷ lục Guinness thì Ðức Maria chiếm 3 kỷ lục: 1/ Diễm Phúc nhất trong mọi người nữ. 2/ Người Mẹ đau khổ nhất trong các bà mẹ. 3/ Người can trường nhất…

NGÀY 14 THÁNG 09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(Ga 3, 13-17) “Ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì đã bị lên án”

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo