CHÚA NHẬT 12 TN A (Mt 10, 26-33)

“Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy…”

   1/ Chúa Giêsu là đối thủ số một của ma quỷ, thế gian (tay sai ma quỷ). Đứng về phe Chúa, tuyên xưng Chúa, ta cũng thành đối thủ của thế gian…

  2/ Chỉ có hai phía để chọn lựa: Chúa hoặc quỷ. (không có trung lập) “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.

  3/ Làm sao có thể tuyên xưng Chúa?... Hãy so sánh sự sống, hạnh phúc đời này = bèo bọt, mau qua, có hạn. Sự sống và hạnh phúc đời sau = vĩnh cửu, tràn đầy… Tuyên xưng Chúa: chắc chắn được sống đời đời. Không tuyên xưng Chúa: chắc chắn mất sự sống đời đời mà chưa chắc được hạnh phúc bèo bọt đời này.

  4/ Muốn Tuyên xưng Chúa trước hết phải tin Chúa là cha toàn năng, thông biết mọi sự (đếm cả tóc trên đầu ta). Làm chủ mọi loài… đã hứa Nước Trời cho những ai tin cậy Chúa … Thiếu niềm tin này thì không thể chấp nhận mất mát, thiệt thòi ở đời này để mà tuyên xưng Chúa.

  5/ Tuyên xưng bằng cách nào?

- Cứ sống đạo thật tốt trong đời thường, lúc nào cũng làm lành, lánh dữ, yêu thương mọi người, kể cả kẻ ghét ta vô cớ

- Không vì chút lợi lộc mà vi phạm tới đạo. Thí dụ đồng lõa với tiêu cực trong công ty để có thêm thu nhập…

- Khi phải công khai lý lịch thì khai đúng sự thật Công giáo (không khai Tôn giáo không = Chối đạo để được chút này nọ… )

- Trường hợp bị bắt bớ vì đạo như thời các vua Nguyễn xưa hay IS ngày nay… Người chọn Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống, đặt trọn niềm tin nơi Chúa. “Mất cả thế gian mà được Thiên Đàng là được tất cả” (Mt 16, 26).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo