CHÚA NHẬT 14 TN B

“Ông ta không phải là con Bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Giosép, Giuđa và Simon sao?Chị em ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6, 1-6)

   1/ Anh em ly khai dựa vào câu này để phủ nhận đức đồng trinh của Mẹ Maria. Họ cho rằng sau khi sinh Chúa Giêsu Đức Maria còn ăn ở với Thánh Giuse sinh ra 4 người con trai nêu tên ở trên và mấy cô con gái không nêu tên.

   2/ Hiểu như vậy là sai. Tất cả những người anh em, chị em nói trên đều là anh chị em họ, bà con…

   3/ Ngôn ngữ Do Thái không có từ gọi phân biệt anh em ruột hay anh em họ. Hễ có bà con thì gọi là anh em. Thậm chí hai bác cháu cũng gọi là anh em. Tổ phụ Abraham là bác nói với Lót là cháu: “Chúng ta là anh em với nhau” (St 13, 8).

   4/ Thánh Giuse và Đức Mẹ có anh chị em… “Đứng gần Thập giá có Mẹ Người, chị của Mẹ Người, bà Maria vợ ông Clôpat… .” Con của những ông bà này là anh em bà con của Chúa Giêsu.

   5/ Giacôbê có 2 ông… đều không phải con Bà Maria với Ông Giuse: “Giacôbê con ông Dêbêđê… và Giacôbê (hậu) con ông Alphê”… (Mt 10, 2-4).

   6/ Khi Chúa chịu đóng đinh, có mấy phụ nữ đứng xa mà nhìn: “Trong đó có bà Mađala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giosep…” (Mc 15, 40). Bà Maria này là vợ ông Alphê. Rõ ràng những anh chị em kia đều là anh chị em họ mà thôi.

   6/ Hai bằng chứng do suy luận nữa:

   a/ Khi Chúa Giêsu 12 tuổi Ông bà cùng đem con lên đền thờ bỏ nhà hơn 10 ngày… Nếu Chúa Giêsu còn 4 em trai, 4 em gái nữa… thì cô út chỉ 1 tuổi, em kế Chúa Giêsu 10 tuổi… có cha mẹ nào dám bỏ bầy con thơ dại như thế để đem đứa cả 12 tuổi vắng nhà hơn 10 ngày không?

   b/ Khi Chúa ở trên thập giá, đã “trối mẹ cho môn đệ Gioan” từ đó “Gioan đem mẹ về nhà mình”. Nếu còn 8 người em ruột Chúa Giêsu, liệu họ có để cho “người dưng” nuôi Mẹ không?

   Xét như thế đủ biết Chúa Giêsu là con duy nhất của mẹ, sinh bởi phép Chúa Thánh Thần… nên Mẹ trọn đời đồng trinh.

   Kết luận: Đọc Thánh Kinh mà không có sự hướng dẫn của Giáo hội thì chẳng sai chỗ này cũng sai chỗ khác mà thôi. Chúng con cám ơn Chúa đã lập Giáo hội là Mẹ và là Thầy dạy dỗ chúng con. Chúng con nguyện vâng nghe Giáo hội, không nghe ai khác: “Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy” (Lc 10, 16).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo