CHÚA NHẬT 15 TN B

“Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm mười hai lại    
và bắt đầu sai các ông đi từng hai người một…” (Mc 6, 7-13)

   1/ Loan báo Tin mừng là sứ vụ của mọi người: “Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng” (1 Cr 9, 16).

   2/ Mỗi người phải làm nhưng tốt hơn nên hợp tác với nhau: “Chúa sai từng hai người một”.

   3/ Cần một đời sống đơn giản, phó thác, khó nghèo: “Không mang tiền, bao bị, lương thực …” tham lam tiền bạc, ham tiện nghi xa hoa… không thể làm công tác Nước Trời được.

   4/ Công tác chính yếu là Loan báo Tin mừng bằng lời kể về ChúaĐạo Chúa khi thuận tiện, nhất là khi người ta thắc mắc… thông thường nhất, dễ làm nhất, là kể về ChúaĐạo Chúa qua đời sống, gương lành và việc hi sinh phục vụ, bác ái. Sống đẹp với mọi người là một lời kể về Chúa cho họ: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung kể lại việc tay Người làm” (Tv 18, 1).

   5/ Các tông đồ trừ qủy, chữa các bệnh tật… Chúng ta cũng làm như vậy: khuyên một người bỏ rượu, hòa giải hai người đang giận nhau… đó là trừ quỷ… an ủi, động viên một người nản chí thất vọng… đó là chữa bệnh…

***********

Lạy Chúa từ nhân! xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người (K. Long).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo