CHÚA NHẬT 16 TN B

“Thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương…” (Mc 6, 30-34)

   1/ Chúa Giêsu là Thiên Chúa chạnh thương vì Người giầu lòng thương xót (Ep 2, 4).

   2/ Thương phần hồn: “Họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt và Ngài dạy dỗ họ nhiều điều”.

   3/ Dĩ nhiên kèm theo lời dạy dỗ là ban ơn lành, ơn tha thứ và ơn cứu rỗi.

   4/ Thương phần xác: Không nỡ để dân đói khát… nên đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no trước khi ra về…

   5/ Những bài học rút ra:

- Tín thác vào Chúa chạnh thương nên dù yếu đuối tội lỗi đến đâu, chúng ta không bao giờ tuyệt vọng, hãy tâm niệm: “Sám hối không bao giờ muộn”.

- Học nên giống Chúa: biết chạnh thương anh chị em mình bằng cách thực hành Mười bốn mối thương người.

- Luôn cảnh giác với tính ích kỷ và thói vô cảm đối với anh chị em mình. Người ta nói: “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Con vật có biết thương nhau, con người mà vô cảm thì thua con vật.

***********

Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời… (Vinh Hạnh)

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo