CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

 

 

“Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối…
Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa để các ngươi được
lòng sám hối, có Đấng đến sau tôi...
Sẽ rửa các ngươi bằng Thánh Thần và Lửa” (Năm A: Mt 3,1-12; Năm B: Mc 1,1-8; Năm C: Lc 3,1-6)

   1/ Chú giải:

- Gioan tẩy giả là con tư tế Dacaria và bà Isave, chị họ của Đức Maria. Ngài được trao sứ mạng Tiền Hô, dọn đường cho Chúa như lời tiên tri Isaia đã báo: Có tiếng kêu trong hoang địa...” (Is 40, 3)

- Hoang địa Giuđê: không gian từ Giêrusalem tới Biển Chết, nơi xuất thân của Gioan tẩy giả. (áo da thú, ăn châu chấu, mật ong, uống nước suối…). Từ đó ông xuất hiện và rao giảng...

- Sám Hối: gốc tiếng Hy Lạp Mêtanoia nghĩa là Đổi Mới từ đen ra trắng, từ ác ra thiện... (không chỉ đơn thuần là khóc lóc, hối hận...).

- Nước trờiNước Chúa cũng là chính Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Nước Trời.

- Phép Rửa của Gioan tẩy giả chỉ là nghi thức tỏ lòng sám hối mà thôi (không đương nhiên tha tội). Phép rửa của Chúa Giêsu trong Thánh ThầnLửa mới tha thứ mọi tội làm cho người ta nên con cái Chúa và là công dân Nước Trời.

   2/ Ý chính:

- Sám hối là điều kiện tiên quyết để đón nhận Nước Trời, hay Tin Mừng như lời Chúa xác nhận trong bài giảng đầu tiên: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng(Mc 1, 15).

- Sám hối phải được chứng minh bằng việc lành: Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối” (c. 8).

- Cậy mình là con cháu tổ phụ Abraham... là vô ích nếu không biết khiêm nhường thống hối.

   3/ Với những kẻ cứng lòng thì cái rìu đã kề sẵn gốc cây… không biết sám hốibị đốn.

   4/ “Để thoát cơn thịnh nộ của Chúa, khỏi bị đốn chỉ có một con đường là sám hối , tin theo Đức Giêsu, chịu phép rửa trong Thánh Thần và Lửa của Người, Người có đến sau tôi nhưng tôi không đáng xách dép cho Người

   5/ Gioan tẩy giả có sứ mạng dọn đường cho Chúa, mỗi chúng ta lại không có sứ mạng đó sao?

***********

Nước trời đã gần đến, nào chờ chi nữa, hãy ăn năn thật lòng sám hối, hãy dọn lối, đường đi của Chúa (Thành Tâm).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo