CHÚA NHẬT 28 TN A

“Hãy ra các ngã đường ép người ta 
vào đầy nhà cho Ta” (Mt 22, 1-10)

   1/ Nước Trời thường được diễn tả bằng bữa tiệc nhất là tiệc cướiTiệc là sự quy tụ niềm vui...

   “Ngày ấy Đức Chúa sẽ đãi toàn dân trên núi này một đại tiệc: Thịt thì béo, rượu thì ngon...” (Is 25, 6-7).

   2/ Mọi sự đã sẵn sàng nhưng các khách được mời lại từ chối: Tôi mới tậu ruộng... xin kiếu; Tôi mới tậu bò... xin kiếu; Tôi mới cưới vợ... xin kiếu (tậu ruộng ám chỉ kẻ ham mê tiền bạc; kẻ tậu bò ám chỉ người mải làm ăn; kẻ mới cưới vợ... ám chỉ người mê đắm tình dục...).

   Những người được mời trước mà từ chối cũng ám chỉ người Do thái, dân riêng được kêu gọi và dành phần ưu tiên...

   3/ Chủ nổi giận, loại bỏ những người “xin kiếu” này... Ông mở toang cửa cho đầy tớ ra các ngã đường... bất luận tốt xấu, gặp ai mời nấy... còn phải cố “ép” người ta vào cho đầy phòng tiệc. Đây là hình ảnh lương dân khắp nơi được các thừa sai mời gọi đón nhận niềm tin nước Trời.

   Bấy giờ ông Phaolô và ông Banaba lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố Lời Thiên Chúa nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại vì Chúa truyền cho chúng tôi như thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất” (Cv 13, 46-48).

***********

 “Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân” (Ng. Hữu).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo