CHÚA NHẬT 29 TN A

“Của Xêda trả cho Xêda,
của Chúa trả cho Chúa”. (Mt 22, 15-21)

   1/ Câu hỏi của luật sỹ: “Có phải nộp thuế cho Xêda không?” là cái bẫy rất thâm độc.

   2/ Nếu Chúa trả lời “”. Họ sẽ phao tin Chúa là tay sai đế quốc bóc lột dân tộc.

   3/ Nếu Chúa trả lời “Không” họ sẽ tố cáo Chúa với chính quyền Roma rằng Chúa xúi dân phản loạn, chống nộp thuế.

   4/ Chúa Giêsu “Là sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1, 30). Ngài biết rõ âm mưu của họ nên không trả lời câu hỏi.

   5/ Ngài bảo: “Đưa ta xem đồng tiền nộp thuế” và hỏi: “Hình ai?” Họ trả lời: “Hình Xêda. Chúa liền bảo: “Của Xêda trả cho Xêda, của Chúa trả cho Chúa”… Họ ngẩn người rút lui hết…

   6/ Con cái Chúa tuyệt đối sống theo phép công bằng của Chúa: Của ai trả cho người nấy, không tham của ai bất cứ dưới hình thức nào, không làm thiệt hại ai bất cứ dưới hình thức nào.

   Không chỉ của cải vật chất mà cả của cải tinh thần đó là quyền lợi và danh thơm tiếng tốt nữa

   Đến sau mà chen xếp hàng trước… là bất công rồi.

   Cách nay hơn 10 năm, báo đăng ở Ucraina (miền công giáo phồn thịnh) có hai vợ chồng già sống trong cảnh nghèo với nhau… một hôm ông đi đường lượm được một túi xách bên trong có 300.000USD. Ông vội nộp cho chính quyền để trả lại cho người mất… khổ chủ đã nhận lại, xin hậu tạ nhưng ông cụ không nhận… khi đi chợ người ta nói với bà: ông “dại” quá… bà đáp: “Ông nhà tôi không muốn mang cám dỗ về nhà”.

   7/ Còn đối với Chúa, Mỗi người hãy điểm lại xem những gì là của Chúa để trả lại cho Chúa?


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo